№ 14 (2018)

Зміст

Статті

Метареальність: від інтенції до візуальності PDF
Віктор Сидоренко 7-16
Олександр Гнилицький на «Новій хвилі»: Художник наприкінці 1980-х — на початку 1990-х PDF (English)
Ігор Абрамович 17-34
«Човен, що пливе», або Траєкторія творчості Олексія Маркитана PDF
Олеся Авраменко 35-44
Сучасне візуальне українське мистецтво у категоріях теоретичної естетики (феноменологічний аспект) PDF
Олена Аккаш 45-52
Спадщина мистецтва Візантії у мозаїчному оздобленні православних храмів одеської єпархії PDF
Ганна Акрідина 53-62
Дві маловідомі лекції 1932 р. Олександра Довженка в Московському державному інституті кінематографії PDF (English)
О. В. Безручко 63-68
Moving center stage: Dance and Modernization in Late Twentieth Century Montreal PDF (English)
Blair A. Ruble 69-82
Вітчизняна модель актуального мистецтва. Шлях до зрілості PDF
Наталія Булавіна 83-90
Медіа є повідомлення PDF
Вікторія Бурлака 91-106
Простір жінки в українському авангардному театрі PDF
Ганна Веселовська 107-114
Український плакат: етапи розвитку візуально-пластичної мови PDF
Ольга Гладун 115-122
Жіночі образи в сучасній міській скульптурі України PDF
Анастасія Гончаренко 123-132
«Велике мистецтво» каліфорнійської реклами 1970-х років. Мистецькі білборди PDF
Леся Даниленко 133-140
Особистість Валерія Гегамяна в одеському художньому середовищі PDF
Олексій Жадейко 141-150
Ідентичність та її відображення у мистецтві сучасного світу (на прикладі художніх виставок у США) PDF
Аліса Зіненко 151-160
Творча спадщина Михайла Врубеля в музеях України PDF
Євген Ігнатов 161-168
Творча спадщина Олександра Богомазова: нові знахідки, дослідження, атрибуції PDF
Олена Кашуба-Вольвач 169-213
Подія в історії мистецтва: виробництво статусу PDF
Олександр Клековкін 214-226
Is there a time for Alice Guy? PDF (English)
Marie Kondrat 227-236
Художні засоби та образотворчість сучасного українського мистецтва (досвід діяльності міжнародної мистецької резиденції «FACE of ART») PDF
Тетяна Міронова 237-244
Композиційність у сучасній образотворчості: поліфонія чи какофонія? PDF
Наталія Ніколайчук 245-252
У пошуках «величної простоти»: абстрактне мистецтво і дитяча творчість PDF
Анна Носенко 253-265
Художньо-стилістичні особливості портретного живопису Василя Леонтійовича Ганоцького PDF
Марина Пономаренко 266-276
Видозміна подій і героїв як репрезентація дійсності в українському живописі повоєнної доби PDF
Олексій Роготченко 277-286
Збереження традицій та впровадження інновацій у ковальському мистецтві України від 1970 років до сьогодення PDF
Світлана Роготченко 287-298
Олексій Іллюшин та друга хвиля авангарду в Одесі PDF
Дмитро Савін 299-306
Кінематограф в українському красному письменстві початку ХХ століття PDF
Олег Сидор 307-318
Художні особливості серії офортів В. Єфименка до роману М. Булгакова «Майстер і Маргарита» PDF
Олена Спасскова 319-326
Актуальні проблеми прикладного мистецтвознавства крізь призму сучасного законодавства України PDF
Оксана Циганок 327-336
Мистецька логіка художника Логова через призму інсталяції PDF
Дарія Чембержі 337-344
Український мистецький слід на Сході та Cхід в українському сучасному мистецтві PDF
Оксана Чепелик 345-368
Нові дані щодо діяльності Барашівського фарфоро-фаянсового заводу PDF
Ольга Школьна 369-375