[1]
О. ХАЛЕПА, «Фестивалі медіаарту на постіндустріальних локаціях», CA, вип. 16, с. 138–148, Груд 2020.