(1)
Оспіщева-Павлишин, М. Зміни тематики, естетики та функцій публічних зображень у Києві через вплив соціокультурних процесів у суспільстві 1990–2010-х років. CA 2021, 183-194.