(1)
МІРОНОВА, Т. Понятійно-категоріальна система сучасного українського мистецтва в новій естетичній парадигмі ХХІ століття. CA 2020, 179-188.