Трансформація ідей школи Бориса Лятошинського у творчих пошуках Леоніда Грабовського та Валентина Сильвестрова

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8813.17.2021.248436

Ключові слова:

шістдесятники, «Київський авангард», Борис Лятошинський, композиторська школа, Леонід Грабовський, Валентин Сильвестров, ідеї, традиції, новації, трансформація

Анотація

Досліджено історико-культурні передумови виникнення групи композиторів «Київський авангард» в контексті епохи 1960-х років. Розглянуто проекцію ідей школи Бориса Лятошинського у творчих пошуках його учнів Леоніда Грабовського та Валентина Сильвестрова, знакових постатей української музичної культури другої половини ХХ століття. Окреслено новаційні ознаки школи Лятошинського у трансформаціях світоглядних орієнтирів обох митців, які відзначили свій творчий шлях високим професіоналізмом та індивідуальними художньо-естетичними досягненнями. Метою дослідження стала культуротворча складова школи Бориса Лятошинського в контексті творчих звершень Леоніда Грабовського та Валентина Сильвестрова. Проаналізовано музичний матеріал та наукові публікації, що стосуються творчості зазначених митців і відтворюють унікальну картину процесів становлення школи Лятошинського. Методологію дослідження складають структурно-функціональний, компаративний та системно-діяльнісний підходи. В процесі комплексного культурологічного аналізу школи видатного митця з’ясовано проекцію її ідей у музично-творчих наративах Леоніда Грабовського та Валентина Сильвестрова.

Посилання

Bilozub L. M. Muzy`chny`j dy`skurs ukrayins`ky`x kompozy`toriv u konteksti nacional`noyi kul`tury` // Visny`k Zaporiz`kogo nacional`nogo universy`tetu. Pedagogichni nauky`. 2017. # 2. S. 59–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2017_2_12 (last accessed: 19.10.2021).

Vaysband A. Proizvedenie kak vstrecha: treugolnik «proizvedenie» — «kompozitor» — «adresat» vmuzyikalnoy estetike Valentina Silvestrova. URL: https://studylib.ru/doc/2131069/treugol._nik-«proizvedenie»-–-«kompozitor»-–-«adresat» (last accessed: 19.10.2021).

Gorodecz`ka O. V. Ukrayins`ka muzy`ka 60-x rokiv XX st. u konteksti cilisnosti epoxy`: dy`s. … kand. my`stva: 17.00.03; Nacz. muz. akad. Ukrayiny` im. P. I. Chajkovs`kogo. Ky`yiv, 2009. 213 s.

Grabovs`ky`jL. O. My` uvijshly` usvit novoyi muzy`ky` / Per. ta redaguv. V. Sheluxina // Collegium Agency. 20 bereznya 2016 roku. URL: https://www.collegium.agency/post/%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 (last accessed: 30.07.2021).

Guchko G. Fenomen shistdesyatny`cztva yak vy`yav ukrayins`koyi identy`chnosti // Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya filosofs`ki nauky`. 2013. Vy`pusk 16. S. 177–185.

Zhalyejko D. Tvorchist` Bory`sa Lyatoshy`ns`kogo ta Valenty`na Sy`l`vestrova. Paraleli ta metamorfozy`. Naukovi zapy`sky` Ternopil`s`kogo nacional`nogo pedagogichnogo universy`tetu im. V. Gnatyuka. Seriya : My`stecztvoznavstvo. 2015. # 1. S. 112–122. URL: 1.http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2015_1_18 (last accessed: 19.10.2021).

Kalashny`kova A. I. Sty`l`ovi parametry` formuvannya ukrayins`koyi fortepiannoyi muzy`ky` maly`x form pershoyi trety`ny` XX stolittya: dy`s. … kand. my`st-va (doktora filosofiyi); 17.00.03 — Muzy`chne my`stecztvo. Sumy`, 2020. 225 c.

Konovalova I. Yu. Fenomen kompozy`tora v yevropejs`kij muzy`chnij kul`turi XX stolittya:osoby`stisni ta diyal`nisni aspekty`; 26.00.01 — teoriya ta istoriya kul`tury`; dy`s. … dok. my`st-va. Xarkiv, 2019. 630 s.

Lunina G. Ye. Leonid Grabovs`ky`j: «Ponyattya shkoly` Bory`sa Lyatoshy`ns`kogo vvazhayu cilkom pravomirny`m» // Chasopy`s Nacional`noyi muzy`chnoyi akademiyi Ukrayiny` imeni P. I. Chajkovs`kogo. 2015. # 1. S. 3–15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2015_1_3 (last accessed: 14.10.2020).

Mel`ny`chenko I. V. Specy`fika estety`ky` postmodernizmu v konteksti fenomenu tvorchosti Valenty`na Sy`l`vestrova // Young Scientist. # 10 (50). October, 2017. S. 297–300.

Messian O. Tehnika moego muzyikalnogo yazyika (1943) / per. i komment. M. Cheburkinoy; nauch. red. Yu. Holopova. Moskva: greko-latinskiy kabinet Yu. Shichalina, 1994. 127 s.

Novakovy`ch M. O. Kanon ukrayins`kogo muzy`chnogo modernizmu vtvorchosti Bory`sa Lyatoshy`ns`kogo : avtoref. dy`s. … kand. my`st-va: 17.00.03; L`vivs`ka nacional`na muzy`chna akademiya im. M. V. Ly`senka. L`viv, 2008. 20 s.

Ovcharuk O. V. Parady`gmal`ni vy`miry` idealu lyudy`ny` u prostori kul`tury` XX— pochatku XXI stolittya; dy`s. … dokt. kul`turologiyi; 26.00.01 — teoriya ta istoriya kul`tury`; Nacional`na akademiya kerivny`x kadriv kul`tury` i my`stecztv, Ministerstvo kul`tury` Ukrayiny`. Ky`yiv, 2018. 426 c.

Savchuk I. B. Lyatoshy`ns`ky`j Bory`s. Romansy` 1920-x / avt.-uporyad. I. B. Savchuk; In-t problem suchas. my`stecztva NAM Ukrayiny`. Ky`yiv — Nizhy`n: PP Ly`senko M. M., 2014. 287 s.

Savchuk I. B. «Varshavs`ka osin`» 1950–1960-x i ukrayins`ky`j komunikaty`vny`j kontekst // Suchasne my`stecztvo: nauk. zb.; In-t problem suchas. my`stecz. NAM Ukrayiny`. Ky`yiv: Feniks, 2019. Vy`p. 15. S. 255–270.

Savchuk I. B. «Mif pro tvir» yak sposib rozuminnya suchasnogo muzy`chnogo procesu» // Suchasne my`stecztvo: nauk. zb.; In-t problem suchas. my`stecz. NAM Ukrayiny`, Ky`yiv, 2010. Vy`p. 7. S. 141–148.

Saf›yan D. «Vely`ky`j sty`l` vy`magaye bagatogo slovny`ka»: interv›yu z Leonidom Grabovs`ky`m // The Claquers. 03.11.2020. URL: https://theclaquers.com/posts/5206 (last accessed: 05.06.2021).

Silvestrov V. «Muzyika — eto penie mira o samom sebe…» Sokrovennyie razgovoryi i vzglyadyi so storonyi: Besedyi, stati, pisma [sost. M. Nesteva]. Kiev, 2004. 262 s.

Holopova V., Chigareva E. Alfred Shnitke: ocherk zhizni i tvorchestva. Moskva: Sov. kompozitor. 350 s.

Oxford History of Western Music: Richard Taruskin. URL: https://www.oxfordwesternmusic.com/view/Volume1/actrade-9780195384819-div1-001005.xml (last accessed: 05.06.2021 р.).

Dmy`triyeva O. Ly`stuvannya z kompozy`torom L. Grabovs`ky`m. Elektronny`j ly`st vid 07.04.2021 roku.

Res Facta. Studies in Contemporary Music. Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1967–1989.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Дмитрієва, О. (2021). Трансформація ідей школи Бориса Лятошинського у творчих пошуках Леоніда Грабовського та Валентина Сильвестрова. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО, (17), 119–130. https://doi.org/10.31500/2309-8813.17.2021.248436

Номер

Розділ

Статті