DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.15.2019.185952

Невловний сенс нонконформізму. Зауваги щодо контексту функціонування поняття в Україні

Леся СМИРНА

Анотація


Роздуми над природою поняття «нонконформізм», що, як це не дивно, досі не є сталим в українському мистецтвознавстві, мають лабіринтоподібний характер, що зумовлено, з одного боку, наявністю у часі художніх творів, яких начебто в цьому часі бути не повинно через його інші ідеологічні настанови, з іншого боку — наявністю в художника внутрішньої потреби мистецького висловлювання, що не може не бути «конфліктним» по відношенню до часу, в якому він існує, якщо є справжнім новатором, і природним по відношенню до самого себе, оскільки художник відчуває себе новатором. Українська практика закордонної репрезентації нонконформності творів наших художників 1970–1980-х років з елементами етноідентифікації дозволяє зробити припущення, що саме з цього часу відбувається і становлення поняття «нонконформізм», і його змістове й сутнісне наповнення, що досі перебуває у русі до сталої поняттєвої форми.


Ключові слова


нонконформізм; неофіційне мистецтво; андеграунд; шістдесятництво; діяльність Ігоря Цишкевича

Повний текст:

PDF

Посилання


Belyutin E. Teoriya vseobschey kontaktnosti. Moskva: Novaya realnost, 2013. 131 s. S. 8.

Interv›yu L. Smy`rnoyi z I. Cy`shkevy`chem, 08.06.2001.

Interv›yu L. Smy`rnoyi z A. Solomuxoyu, 16.01.2011.

Ovsiyenko V. Svitlo lyudej: memuary` ta publicy`sty`ka. U 2 kn. Kn. 2. Xarkiv: Xarkiv. pravozaxy`sna grupa; Ky`yiv: Smolosky`p, 2005. 352 s.

Richards S. Ukrainian Artists: Katalog «Contemporary Nonconformist Art from the Ukraine».

Samvy`dav, 1980. S. 1. Arxiv xudozhny`ka A. Solomuxy`: Ukrayins`ky`j my`stecz`ky`j nonkonformizm za kordonom (1978–1983, Pary`zh, Franciya).

Smy`rna L. V. Stolittya nonkonformizmu v ukrayins`komu vizual`nomu my`stecztvi. Ky`yiv: Feniks, 2017. 480 s.

-litnij nonkonformizm: Rozmova prezy`denta Asociaciyi art-galerej Ukrayiny` Viktora Xamatova, my`stecztvoznavcya Lesi Smy`rnoyi ta kul`turologa Andriya Puchkova [Elektronny`j resurs] / Be-inart.com. 2019.URL: http://be-inart.com/post/view/2647.

Feigelson K. Deux Rendez-Vous Ukrainiens. Liberation. Mardi 23. Novembre. 1982. Arxiv xudozhny`ka A. Solomuxy`: Ukrayins`ky`j my`stecz`ky`j nonkonformizm za kordonom (1978–1983, Pary`zh, Franciya).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Белютин Э. Теория всеобщей контактности. Москва: Новая реальность, 2013. 131 с. С. 8.

Інтерв’ю Л. Смирної з І. Цишкевичем, 08.06.2001.

Інтерв’ю Л. Смирної з А. Соломухою, 16.01.2011.

Овсієнко В. Світло людей: мемуари та публіцистика. У 2 кн. Кн. 2. Харків: Харків. правозахисна група; Київ: Смолоскип, 2005. 352 с.

Richards S. Ukrainian Artists: Каталог «Contemporary Nonconformist Art from the Ukraine».

Самвидав, 1980. С. 1. Архів художника А. Соломухи: Український мистецький нонконформізм за кордоном (1978–1983, Париж, Франція).

Смирна Л. В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві. Київ: Фенікс, 2017. 480 с.

100-літній нонконформізм: Розмова президента Асоціації арт-галерей України Віктора Хаматова, мистецтвознавця Лесі Смирної та культуролога Андрія Пучкова [Електронний ресурс] / Be-inart.com. 2019.URL: http://be-inart.com/post/view/2647.

Feigelson K. Deux Rendez-Vous Ukrainiens. Liberation. Mardi 23. Novembre. 1982. Архів художника А. Соломухи: Український мистецький нонконформізм за кордоном (1978–1983, Париж, Франція).

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362