DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.15.2019.185949

«Варшавська осінь» 1950-х — 1960-х і український комунікативний контекст

Ігор САВЧУК

Анотація


У статті розкриваються особливості українсько-польських культурних взаємин кінця 1950-х — початку 1960-х років. Поле дослідження склали стратегії розвитку європейського фестивального руху, зокрема фестивальні форми популяризації мистецтва того часу поряд із виконавськими концептами започаткованого у 1956 році відомого польського фестивалю авангардної музики «Варшавська осінь».

Звернено увагу на важливість комунікативних процесів поширення інноваційної на той час музичної творчості із Заходу на Схід, на роль у цьому дискурсі Б. Лятошинського, основоположника української модерної культури, та композиторів-шістдесятників, левова частка яких — вихованці його класу композиції у Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського.

Досліджено також участь Б. Лятошинського у роботі «Варшавської осені» як учасника офіційних делегацій. Аналітику здійснено на підставі віднайдених листів Г. Бацевич та Т. Охлевського, відомих діячів польської культури, до українського митця та спогадів О. Страшинського, диригента, вихідця з України. Налагоджені Лятошинським комунікації (результатом яких стала популяризація його доробку у Польщі та, відповідно, творів польських композиторів — у Києві) дають змогу означити українсько-польський дискурс того часу як чи не найактивніший період українсько-польських культурницьких повоєнних ініціатив.

Додамо, що нотні партитури, аудіозаписи, навчальні посібники із сучасних композиторських технік, привезені з польського фестивалю, та вільна, без табу і кліше атмосфера на заняттях Б. Лятошинського з композиції сприяли поширенню ідей авангардної культури серед студентів його класу та української молодої генерації композиторів 1960-х загалом, що реалізувалися у низці перших відверто авангардних композицій В. Годзяцького, В. Губи, Л. Грабовського та ін. Цей музично-світоглядний злам в українській музичній культурі з часом став ідентифікуватися як український музичний авангард, а його учасники — як композитори-шістдесятники.


Ключові слова


«Варшавська осінь»; авангард; сонориститка; атональна музика; Лятошинський; шістдесятництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Horodetska O. V. Ukrainska muzyka 60-kh rokiv KhKh st. u konteksti tsilisnosti epokhy: dys. ... kand. mystetstvozn.: 17.00.03; Nats. muz. akad. Ukrainy im. P. Chaikovskoho. Kyiv, 2009. 213 ark.

Zynkevych E. S. Holos yz Budushcheho // Halyna Mokreeva. Staty, pysma, vospomynanyia / sost. Yhor Blazhkov. Kyev: Dukh i litera, 2013. 500 s.

Kyzevalter H. D. Vremia nadezhd, vremia ylliuzyi. Problemы ystoryy sovetskoho neofytsyalnoho yskusstva. 1950–1960 hodы: Staty y materyalы. Moskva: Novoe Lyteraturnoe Obozrenye, 2018. 560 s. URL: https://www.litmir.me/br/?b=607553&p=1.

Lyst B. Liatoshynskoho do H. Batsevych. [oriientovno traven–cherven] 1959 r., m. Kyiv // Kabinet-muzei B. M. Liatoshynskoho. 2 ark.

Lyst H. Batsevych do B. Liatoshynskoho. 6 chervnia 1959 r. // Kabinet-muzei B. M. Liatoshynskoho. 1 ark.

Lyst T. Okhlevskoho do B. Liatoshynskoho. 23 zhovtnia 1963 r. // Kabinet-muzei B. M. Liatoshynskoho. 2 ark.

Lyst T. Okhlevskoho do B. Liatoshynskoho. 30 hrudnia 1961 r. // Kabinet-muzei B. M. Liatoshynskoho. 1 ark.

Naidiuk O. Leonid Hrabovskyi pro polsku kompozytorsku shkolu, «Varshavsku osin» i tsyklichnu lohiku istorii. Interviu z Leonidom Hrabovskym // Krytyka. 2018, serpen. URL: https://krytyka.com/ua/articles/leonid-hrabovskyy-pro-polsku-kompozytorsku-shkolu-varshavsku-osin-i-tsyklichnu-lohiku.

Strashynskyi Olherd. «Moy vospomynanyia o Boryse Nykolaevyche Liatoshynskom». Avtohraf. B/d [oriientovno 1968 r.] // Kabinet-muzei B. M. Liatoshynskoho. 11 ark.

Kisielewski Stefan. Muzyka i nowa Jesień // Tygodnik Powszechny. Kraków, 1966. No 42.

Kisielewski Stefan. Vivat muzyka! // Tygodnik Powszechny. Kraków, 1958. No 41.

Kisielewski Stefan. Warszawska Jesień po raz trzeci // Tygodnik Pow-szechny. Kraków, 1959. No 40.

Malinowski Władysław. Muzyczna Jesień // Współczesność. Warszawа, 1968. No 23.

Mycielski Zygmunt. II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej w Warszawie, 27.IX–5.X.1958 // Ruch Muzyczny. Warszawa, 1958. No 21.

Schäffer Bogusław. Almanach polskich kompozytorów współczesnych, oraz rzut oka na ich twórczość. Kraków: Polskie Wydawn. Muzyczne, 1956. 130 s.

Schäffer Bogusław. Utwory obce wykonane na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej // Ruch Muzyczny. Warszawa, 1957. No 1.

Szwarcman Dorota. Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej lat 1945–2007. Warszawa: Stentor, 2007. 160 s.

Waldorff Jerzy. Sprzątanie ze stołu // Odra. Tygodnik Społeczno-Kultural-ny. Opole, 1958. No 42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Городецька О. В. Українська музика 60-х років ХХ ст. у контексті цілісності епохи: дис. ... канд. мистецтвозн.: 17.00.03; Нац. муз. акад. України ім. П. Чайковського. Київ, 2009. 213 арк.

Зинькевич Е. С. Голос из Будущего // Галина Мокреева. Статьи, письма, воспоминания / сост. Игорь Блажков. Киев: Дух i літера, 2013. 500 с.

Кизевальтер Г. Д. Время надежд, время иллюзий. Проблемы истории советского неофициального искусства. 1950–1960 годы: Статьи и материалы. Москва: Новое Литературное Обозрение, 2018. 560 с. URL: https://www.litmir.me/br/?b=607553&p=1.

Лист Б. Лятошинського до Г. Бацевич. [орієнтовно травень–червень] 1959 р., м. Київ // Кабінет-музей Б. М. Лятошинського. 2 арк.

Лист Г. Бацевич до Б. Лятошинського. 6 червня 1959 р. // Кабінет-музей Б. М. Лятошинського. 1 арк. 

Лист Т. Охлевського до Б. Лятошинського. 23 жовтня 1963 р. // Кабінет-музей Б. М. Лятошинського. 2 арк.

Лист Т. Охлевського до Б. Лятошинського. 30 грудня 1961 р. // Кабінет-музей Б. М. Лятошинського. 1 арк.

Найдюк О. Леонід Грабовський про польську композиторську школу, «Варшавську осінь» і циклічну логіку історії. Інтерв’ю з Леонідом Грабовським // Критика. 2018, серпень. URL: https://krytyka.com/ua/articles/leonid-hrabovskyy-pro-polsku-kompozytorsku-shkolu-varshavsku-osin-i-tsyklichnu-lohiku.

 Страшинський Ольгерд. «Мои воспоминания о Борисе Николаевиче Лятошинском». Автограф. Б/д [орієнтовно 1968 р.] // Кабінет-музей Б. М. Лятошинського. 11 арк.

Kisielewski Stefan. Muzyka i nowa Jesień // Tygodnik Powszechny. Kraków, 1966. No 42.

Kisielewski Stefan. Vivat muzyka! // Tygodnik Powszechny. Kraków, 1958. No 41.

Kisielewski Stefan. Warszawska Jesień po raz trzeci // Tygodnik Pow-szechny. Kraków, 1959. No 40.

Malinowski Władysław. Muzyczna Jesień // Współczesność. Warsza-wа, 1968. No 23.

Mycielski Zygmunt. II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczes-nej w Warszawie, 27.IX–5.X.1958 // Ruch Muzyczny. Warszawa, 1958. No 21.

Schäffer Bogusław. Almanach polskich kompozytorów współczes-nych, oraz rzut oka na ich twórczość. Kraków: Polskie Wydawn. Muzyczne, 1956. 130 s.

Schäffer Bogusław. Utwory obce wykonane na I Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej // Ruch Muzyczny. Warszawa, 1957. No 1.

Szwarcman Dorota. Czas Warszawskich Jesieni. O muzyce polskiej lat 1945–2007. Warszawa: Stentor, 2007. 160 s.

Waldorff Jerzy. Sprzątanie ze stołu // Odra. Tygodnik Społeczno-Kul-turalny. Opole, 1958. No 42.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362