DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.15.2019.185946

Конвенціональний живопис як форма відображення ідеології тоталітарної системи

Марина ЮР

Анотація


Встановлено, що в межах ангажованого мистецтва соцреалізму, що відображувало доктрину тоталітарної сис­теми, український живопис вирізнявся розмаїтими художніми експериментами. Показано, що художники, незалежно від обставин, прагнули до розвитку художньої форми, але через ідеологію радянської держави формувався конвенціональний живопис, в якому визначальними була «героїка» та «ентузіазм» епохи.


Ключові слова


конвенціоналізм; соцреалізм; український живопис; художній експеримент; гетерогенна культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Pariser David A. Conventionality // Encuclopedia of creativity / Editirs-in-Chief Mark A. Rumco, Steven R. Pritzker, Volume 1. San Diego, Calif.: Academic Press, Akademic Press, 1999. P. 373–383.

Goodman N. Languages of Art An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis: Hackett Pablishing Compani, Inc, 1976. 277 p.

Golubecz` O. Mizh svobodoyu i totalitary`zmom: my`stecz`ke seredovy`shhe L`vova drugoyi polovy`ny` XX stolittya. L.: Akademichny`j ekspres, 2001. 152 s.: il.

Konvencionalizm // Filosofs`ky`j ency`klopedy`chny`j slovny`k / V. I. Shy`nkaruk (golova redkolegiyi) ta in.; L. V. Ozadovs`ka, N. P. Polishhuk (naukovi redaktory`); I. O. Pokarzhevs`ka (xudozhnye oformlennya). Ky`yiv: Abry`s, 2002. S. 292–293.

Lobanovs`ky`j B. Ukrayins`ky`j zhy`vopy`s u labetax perebudov: vid dzherela soczrealizmu do 1980-x rokiv // Realizm ta socialisty`chny`j realizm v ukrayins`komu zhy`vopy`su radyans`kogo chasu: Istoriya. Kolekciya. Ekspery`ment /Avt. proektu Yu. Manijchuk. K.: Poligrafkny`ga, 1998. 320 s.: il.

Ognyeva T. Radyans`ka totalitarna sy`stema ta ukrayins`ka inteligenciya // Vidby`tok chasu u dzerkali buttya: monografiya. K.: Akademvy`dav, 2008. 216 s.: il.

Olenina O. My`stecztvo v konteksti social`no-gumanitarnogo dy`skursu // Ky`yivs`ke muzy`koznavstvo. Kul`turologiya ta my`stecztvoznavstvo: zb. st. / Nacz. muz. akad. Ukrayiny` im. P. I. Chajkovs`kogo, Ky`yiv. in-t muzy`ky` im. R. M. Gliyera. Ky`yiv, 2012. Vy`p. 41. C. 3–11.

Rogotchenko O. Obrazotvorche my`stecztvo Ukrayiny` 1940–1960-x rokiv: shlyaxy` rozvy`tku j xudozhn`o-sty`l`ovi osobly`vosti / Dy`s. ... d-ra my`stecztvoznav.: 26.00.01 / NMA Ukrayiny` im. P. I. Chajkovs`kogo. K., 2018. 488 s.

Rogotchenko O. Nove prochy`tannya soczrealisty`chnoyi doktry`ny` yak obov›yazkovogo sty`lyu xudozhn`ogo zhy`ttya do- i povoyennoyi doby` SRSR — URSR // My`stecztvoznavstvo Ukrayiny`: [zb. nauk. pracz`] / In-t problem suchas. my`stecz. NAM Ukrayiny`. Ky`yiv: Feniks, 2014. Vy`p. 14. S. 169–174.

Rogotchenko O. Socialisty`chny`j realizm i totalitary`zm / Insty`tut problem suchasnogo my`stecztva NAM Ukrayiny`. K.: Feniks, 2007. 608 s.: il.

Sers F. Vdohnovenie pod podozreniem // Totalitarizm i avangard: V preddverii zapredelnogo / per. s angl. Dubin S. B. M.: Progess-Traditsiya, 2004. 336 s.

Smy`rna L. Stolittya nonkonformizmu v ukrayins`komu vizual`nomu my`stecztvi: monografiya / I-nt problem suchasnogo my`stecztva NAM Ukrayiny`. K.: Feniks, 2017. 480 s.: il.

Soky`rko A. Stvorennya ta diyal`nist` asociaciyi xudozhny`kiv Chervonoyi Ukrayiny` (1923–1932 roky`) // Storinky` istoriyi: zbirny`k naukovy`x pracz`. 2017. Vy`p. 43. S. 66–73.

Fomenko V. Krasa rukotvornogo svitu // Robitny`chy`j klas v ukrayins`komu radyans`komu obrazotvorchomu my`stecztvi. K.: Naukova dumka, 1983. 183 s.: il.

Shejko V. Formuvannya ob›yednan` xudozhny`kiv Ukrayiny` u 20-x rr. XX st. // Kul`tura Ukrayiny`: zb. nauk. pracz`. / red. V. M. Shejko. X.: XDAK, 2012. Vy`p. 39. S. 4–15.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Pariser David A. Conventionality // Encuclopedia of creativity / Editirs-in-Chief Mark A. Rumco, Steven R. Pritzker, Volume 1. San Diego, Calif.: Academic Press, Akademic Press, 1999. P. 373–383.

Goodman N. Languages of Art An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis: Hackett Pablishing Compani, Inc, 1976. 277 p.

Голубець О. Між свободою і тоталітаризмом: мистецьке середовище Львова другої половини ХХ століття. Л.: Академічний експрес, 2001. 152 с.: іл.

Конвенціоналізм // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення). Київ: Абрис, 2002. С. 292–293.

Лобановський Б. Український живопис у лабетах перебудов: від джерела соцреалізму до 1980-х років // Реалізм та соціалістичний реалізм в українському живопису радянського часу: Історія. Колекція. Експеримент /Авт. проекту Ю. Манійчук. К.: Поліграфкнига, 1998. 320 с.: іл.

Огнєва Т. Радянська тоталітарна система та українська інтелігенція // Відбиток часу у дзеркалі буття: монографія. К.: Академвидав, 2008. 216 с.: іл.

Оленіна О. Мистецтво в контексті соціально-гуманітарного дискурсу // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. Київ, 2012. Вип. 41. C. 3–11.

Роготченко О. Образотворче мистецтво України 1940–1960-х років: шляхи розвитку й художньо-стильові особливості / Дис. ... д-ра мистецтвознав.: 26.00.01 / aНМА України ім. П. І. Чайковського. К., 2018. 488 с.

Роготченко О. Нове прочитання соцреалістичної доктрини як обов’язкового стилю художнього життя до- і повоєнної доби СРСР — УРСР // Мистецтвознавство України: [зб. наук. праць] / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2014. Вип. 14. С. 169–174.

Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України. К.: Фенікс, 2007. 608 с.: іл. 

Серс Ф. Вдохновение под подозрением // Тоталитаризм и авангард: В преддверии запредельного / пер. с англ. Дубин С. Б. М.: Прогесс-Традиция, 2004. 336 с.

Смирна Л. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві: монографія / І-нт проблем сучасного мистецтва НАМ України. К.: Фенікс, 2017. 480 с.: іл.

Сокирко А. Створення та діяльність асоціації художників Червоної України (1923–1932 роки) // Сторінки історії: збірник наукових праць. 2017. Вип. 43. С. 66–73.

Фоменко В. Краса рукотворного світу // Робітничий клас в українському радянському образотворчому мистецтві. К.: Наукова думка, 1983. 183 с.: іл.

Шейко В. Формування об’єднань художників України у 20-х рр. ХХ ст. // Культура України: зб. наук. праць. / ред. В. М. Шейко. Х.: ХДАК, 2012. Вип. 39. С. 4–15.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362