DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.15.2019.185933

Інноваційна діяльність у сучасній образотворчості: новітні технології

Тетяна МІРОНОВА

Анотація


В українському мистецтві межі ХХ–ХХІ століть панівні позиції зайняло мистецтво contemporary. Крім традиційних видів мистецтва, розвиваються багато художніх спрямувань, заснованих на застосуванні різних медіа, наприклад digital art, internet art, VR-арт, інтерактивне мистецтво, вужчі види — net art, software art, game art, а також з залученням наукових досягнень — science art, bio art та ін. Всі ці напрямки функціонують в царині технічних трансформацій, де образотворення зазвичай виконує другорядну функцію. Оновлення мистецьких практик в першу чергу пов’язане з оновленням засобів виразності. Зміни в мистецькому процесі, зумовлені розвитком технологій, відбуваються у двох напрямках: пов’язані з оновленням матеріальної бази та пов’язані з цифровими технологіями. Головною характерною якістю сучасного мистецтва є його інтерактивність, тобто можливість для глядача контактувати з художником і брати участь у створенні творів. А найбільшою відмінністю цифрових мистецтв від традиційних є те, що воно існує тільки в момент його створення і вимагає безпосередньої присутності автора або глядача.


Ключові слова


технічні інновації; contemporary art; українське мистецтво; художні інновації; digital art; science art; augmented reality (AR); віртуальна реальність (VR)

Повний текст:

PDF

Посилання


Azuma R. A Survey of Augmented Reality //Presence: Teleoperators and Virtual Environments: Journal. August, 1997. Vol. 6. Issue 4. p. 355–385.

The AR Art Manifesto. URL: http://manifest-ar.art/ (last accessed: 19.10.2019).

Aver’yanova N. Suchasne ukrayins`ke obrazotvorche my`stecztvo: vxodzhennya v yevropejs`ky`j xudozhnij prostir // Ukrayinoznavchy`j al`manax. 2015. # 18. S. 56–58.

Adorno T. Izbrannoe: Sotsiologiya muzyiki. M.; SPb.: Universitetskaya kniga, 1998. S. 376.

Alf`orova Z. Mezhi vy`dy`mogo. Stanovlennya vizual`nogo my`stecztva. Xarkiv: XDAK, 2008. 268 s.

Andruxovy`ch Yu. Suchasne my`stecztvo Ukrayiny`. Suchasne my`stecztvo Sxidnoyi Yevropy` i Ukrayina // Kinecz` kincem (al`manax pro suchasne vizual`ne my`stecztvo i kul`turu). Ivano-Frankivs`k: Lileya-NV, 2000. S. 29–31.

Badyu A. Apostol Pavel. Obosnovanie universalizma. M.: Moskovskiy filosofskiy fond; SPb.: Universitetskaya kniga, 1999. S. 12.

Gonchar K. Pry`ncy`py` formoutvorennya i ty`pologiya tvoriv obrazotvorchogo fol`kloru // Mat. nauk.- prakt. konf. studentiv ta molody`x doslidny`kiv. KDIDPMD im. M. Bojchuka. 2014–2015. К., 2015.

Goncharenko A. Transformaciyi rozvy`tku ukrayins`koyi skul`ptury` (v konteksti kul`turnomy`stecz`ky`x procesiv 1990–2000-x rr.): avtoref. dy`s. ... kand. my`stecztvoznavstva: 26.00.01 / Pry`karpat. nacz. un-t im. V. Stefany`ka. Ivano-Frankivs`k, 2015. 16 c.

Krinari E., Izmaylov B. Novyie tehnologii v zhivopisi // Vestnik Kazanskogo tehnologicheskogo universiteta. Kazan, 2012. S. 119–120.

Kuchuk M. Xudozhny`k Roman Minin vstanovy`v u Xarkovi skul`pturu v dopovnenij real`nosti // The Village: sate. URL: https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/275591-hudozhnik-romanminin-vstanoviv-u-harkovi-skulpturu-v-dopovneniy-realnosti (last accessed: 19.10.2019).

Vlachu M. Suchasni texnologiyi: vy`kly`ky` ta mozhly`vosti dlya insty`tucij kul`tury`: lekciya. URL: https://platfor.ma/art/5151ad9384f93/ (last accessed: 19.10.2019).

My`stecztvo nezalezhnoyi Ukrayiny`: navch. posibny`k / L. V. Anuchy`na [ta in.]; red. L. V. Anuchy`na. URL: http://adhdportal.com/book_2360_chapter_9_2.4_obrazotvorche_mistetvo.html (last accessed: 19.10.2019).

Molchanova L. Innovatsii v zhivopisi vtoroy polovinyi ХХ veka // Mir nauki, kulturyi, obrazovaniya: mezhdunarodnyiy nauchnyiy zhurnal. 2011. # 6 (31). S. 202.

Novi perspekty`vy` ukrayins`kogo suchasnogo my`stecztva // Art Ukraine: on-lajn versiya zhurnalu. URL: http://artukraine.com.ua/a/novi-perspektivi-ukrainskogo-suchasnogo-mistectva/#.XFNXllwzZPY (last accessed: 19.10.2019).

Pobyedonosceva I. Media yak ody`n z osnovny`x chy`nny`kiv postmodernists`koyi kul`turnoyi sy`tuaciyi // Ekranna osvita v Ukrayini. Suchasny`j stan, problemy` rozvy`tku: zb. nauk. pr. IPSM AMU. K.: Muzy`chna Ukrayina, 2004. S. 41–42.

Prudenko Ya. Klasy`chni vy`dy` my`stecztva v epoxu novitnix texnologij. Vstup do temy` // Art Ukraine: on-lajn versiya zhurnalu. URL: http://artukraine.com.ua/a/klasichni-vidi-mistectva-v-epokhunovitnikh-tekhnologiy-vstup/#.XFMVPlwzZPY (last accessed: 19.10.2019).

Prudenko Ya. Klasy`chni vy`dy` my`stecztva v epoxu novitnix texnologij. Zhy`vopy`s // Art Ukraine: on-lajn versiya zhurnalu. URL: http://artukraine.com.ua/a/klasichni-vidi-mistectva-v-epokhu-novitnikhtekhnologiy-zhivopis/#.XFNUhlwzZPY (last accessed: 19.10.2019).

Prudenko Ya. Klasy`chni vy`dy` my`stecztva v epoxu novitnix texnologij. Skul`ptura // Art Ukraine: on-lajn versiya zhurnalu. URL: http://artukraine.com.ua/a/klasichni-vidi-mistectva-v-epokhu-novitnikhtekhnologiy-skulptura/#.XFNUqlwzZPY (last accessed: 19.10.2019).

Savy`cz`ka L. Pry`xy`l`nist` do majsternosti // Vid sercya — do sercya: katalog my`stecz`koyi akciyi XDADM. X.: Kolory`t, 2004. S. 96.

Sy`dorenko V. Do problem rozrobky` i vy`kory`stannya novitnix my`stecz`ky`x texnologij u suchasnij xudozhnij prakty`ci // Suchasne my`stecztvo: nauk. zb. / IPSM NAM Ukrayiny`. K.: Feniks, 2012. Vy`p. VIII. 368 s.

Skolota Z. Sovremennoe iskusstvo: formyi i tehnologii // Molodoy uchenyiy: nauchnyiy zhurnal. 2013. # 11. S. 852–856.

Tomah O. Prirodnyie formyi kak iskusstvo: skulptura Gennadiya Kornienko // G. Kornienko: hudozhnik i metall: katalog. 2008. 16 s.

Haydegger M. Istok hudozhestvennogo tvoreniya // Zarubezhnaya estetika i teoriya literaturyi XIX–XX vv. M.: Izdatelstvo MGU, 1987. S. 263–312.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Azuma R. A Survey of Augmented Reality //Presence: Teleoperators and Virtual Environments: Journal. August, 1997. Vol. 6. Issue 4. p. 355–385.

The AR Art Manifesto. URL: http://manifest-ar.art/ (last accessed: 19.10.2019).

Авер’янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах. 2015. № 18. С. 56–58.

Адорно Т. Избранное: Социология музыки. М.; СПб.: Университетская книга, 1998. С. 376.

Алфьорова З. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва. Харків: ХДАК, 2008. 268 с.

Андрухович Ю. Сучасне мистецтво України. Сучасне мистецтво Східної Європи і Україна // Кінець кінцем (альманах про сучасне візуальне мистецтво і культуру). Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2000. С. 29–31.

Бадью А. Апостол Павел. Обоснование универсализма. М.: Московский философский фонд; СПб.: Университетская книга, 1999. С. 12.

Гончар К. Принципи формоутворення і типологія творів образотворчого фольклору // Мат. наук.- практ. конф. студентів та молодих дослідників. КДІДПМД ім. М. Бойчука. 2014–2015. К., 2015.

Гончаренко А. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х - 2000-х рр.): автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2015. 16 c.

Кринари Е., Измайлов Б. Новые технологии в живописи // Вестник Казанского технологического университета. Казань, 2012. С. 119–120.

Кучук М. Художник Роман Мінін встановив у Харкові скульптуру в доповненій реальності // The Village: сайт. URL: https://www.the-village.com.ua/village/culture/culture-news/275591-hudozhnik-romanminin-vstanoviv-u-harkovi-skulpturu-v-dopovneniy-realnosti (дата звернення: 19.10.2019).

Влачу М. Сучасні технології: виклики та можливості для інституцій культури: лекція. URL: https://platfor.ma/art/5151ad9384f93/ (дата звернення: 19.10.2019).

Мистецтво незалежної України: навч. посібник / Л. В. Анучина [та ін.]; ред. Л. В. Анучина. URL: http://adhdportal.com/book_2360_chapter_9_2.4_obrazotvorche_mistetvo.html (дата звернення: 19.10.2019).

Молчанова Л. Инновации в живописи второй половины ХХ века // Мир науки, культуры, образования: международный научный журнал. 2011. № 6 (31). С. 202.

Нові перспективи українського сучасного мистецтва // Art Ukraine: он-лайн версія журналу. URL: http://artukraine.com.ua/a/novi-perspektivi-ukrainskogo-suchasnogo-mistectva/#.XFNXllwzZPY (дата звернення: 19.10.2019).

Побєдоносцева І. Медіа як один з основних чинників постмодерністської культурної ситуації // Екранна освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку: зб. наук. пр. ІПСМ АМУ. К.: Музична Україна, 2004. С. 41–42.

Пруденко Я. Класичні види мистецтва в епоху новітніх технологій. Вступ до теми // Art Ukraine: он-лайн версія журналу. URL: http://artukraine.com.ua/a/klasichni-vidi-mistectva-v-epokhu-novitnikhtekhnologiy-vstup/#.XFMVPlwzZPY (дата звернення: 19.10.2019).

Пруденко Я. Класичні види мистецтва в епоху новітніх технологій. Живопис // Art Ukraine: онлайн версія журналу. URL: http://artukraine.com.ua/a/klasichni-vidi-mistectva-v-epokhu-novitnikhtekhnologiy-zhivopis/#.XFNUhlwzZPY (дата звернення: 19.10.2019).

Пруденко Я. Класичні види мистецтва в епоху новітніх технологій. Скульптура // Art Ukraine: он-лайн версія журналу. URL: http://artukraine.com.ua/a/klasichni-vidi-mistectva-v-epokhu-novitnikhtekhnologiy-skulptura/#.XFNUqlwzZPY (дата звернення: 19.10.2019).

Савицька Л. Прихильність до майстерності // Від серця — до серця: каталог мистецької акції ХДАДМ. Х.: Колорит, 2004. С. 96.

Сидоренко В. До проблем розробки і використання новітніх мистецьких технологій у сучасній художній практиці // Сучасне мистецтво: наук. зб. / ІПСМ НАМ України. К.: Фенікс, 2012. Вип. VIII. 368 с.

Сколота З. Современное искусство: формы и технологии // Молодой ученый: научный журнал. 2013. № 11. С. 852–856.

Томах О. Природные формы как искусство: скульптура Геннадия Корниенко // Г. Корниенко: художник и металл: каталог. 2008. 16 с.

Хайдеггер М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. М.: Издательство МГУ, 1987. С. 263–312.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362