Актуальні проблеми прикладного мистецтвознавства крізь призму сучасного законодавства України

Автор(и)

  • Оксана Циганок

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152258

Ключові слова:

прикладне мистецтвознавство, культурні цінності, юридична термінологія, законодавство України

Анотація

Розкрито зміст поняття «прикладне мистецтвознавство», зроблена спроба опису його завдань та вказано на його прямий зв’язок із правовим полем, поставлено питання термінологічної невідповідності понять у законодавстві України.

Біографія автора

Оксана Циганок

Tsyhanok O. B.

Посилання

Akulenko V. I. Mizhnarodne pravo oxorony` kul`turny`x cinnostej ta jogo implementaciya u vnutrishn`omu pravi Ukrayiny`: monogr. Ky`yiv: TOV «VO «Yustinian», 2013. 616 s.

Bazen Zh. Istoriya istorii iskusstva: Ot Vazari do nashih dney. Moskva: Progress-Kultura, 1994. 528 s.

Boyko O. V. Prikladnoe iskusstvovedenie, ili iskusstvovedenie na praktike // Universum: Filologiya i iskusstvovedenie: elektron. nauchn. zhurn. 2015. # 3–4(17). URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/2088 (data obrascheniya: 03.08.2018).

Velflin G. Osnovnyie ponyatiya istorii iskusstv. Sankt-Peterburg, 1994. 20 s.

Vipper B. Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva. Moskva: Izd. V. Shevchuk, 2010. 368 s.

Vy`sheslavs`ky`j G., Sy`dir-Gibely`nda O. Terminologiya suchasnogo my`stecztva: slovn. Ky`yiv, 2010. 416 s.

Karpov V. V. Derzhavna polity`ka u sferi nadannya poslug z eksperty`zy` kul`turny`x cinnostej // Visny`k NAKKIM. Ky`yiv: Milenium, 2017. # 2. S. 19–26.

Karpov V. V. Importno-eksportni operaciyi na ry`nku kul`turny`x cinnostej // Visny`k NAKKIM. 2017. # 3. S. 12–16.

Konventsiya o zaschite kulturnyih tsennostey v sluchae vooruzhennogo konflikta: Gaaga, 14 maya 1954 g.: dok. 995_157, tekuschaya red. prin. ot 14.05.1954. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_157 (data obrascheniya: 21.07.2018).

Konvenciya pro zaxody`, spryamovani na zaboronu ta zapobigannya nezakonnomu vvezennyu, vy`vezennyu ta peredachi prava vlasnosti na kul`turni cinnosti: 14 ly`st. 1970 r.: dok. 995_186, chy`nny`j, potochna red., raty`f. vid 10.02.1988, pidst. 5396-11. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_186 (data zvernennya: 18.07.2018).

Konvenciya pro oxoronu vsesvitn`oyi kul`turnoyi i pry`rodnoyi spadshhy`ny` YuNESKO: mizhnar. dok. vid 16.11.1972. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089 (data zvernennya: 08.07.2018)..http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_186 (data zvernennya: 18.07.2018).

Kot S. I. «Kul›turni tsinnosti»: ponyattya i termin u konteksti povernennya ta restytutsiyi predmetiv kul'tury // Pratsi Tsentru pam»yatkoznavsta. 2011. Vyp. 20. S. 10–26.

Maksymov S. Y. Natsional›ni standarty otsinky: neobkhidnist› zmin ta dopovnen›: vystup na zasidanni kruhloho stolu «Zasady formuvannya kontseptual›nykh pidkhodiv do stvorennya systemy Natsional›nykh standartiv otsinky mayna ta maynovykh prav» 14 lypnya 2011 r. URL: http://www.vikno.com.ua/altfm/viewtopic.php?p=88375#88375 (data zvernennya: 22.07.2018).

Mizhnarodni dokumenty` [konvenciyi, xartiyi, rekomendaciyi z py`tan` oxorony` kul`turny`x cinnostej] // Pam›yatkoznavstvo: pravova oxorona kul`turny`x nadban`: zb. dok. / In-t kul`turol. Akad. my`st. Ukrayiny`. Ky`yiv, 2009. — S. 220–360.

Osnovy zakonodavstva pro kul›turu: Zakon Ukrayiny vid 14.02.1992 # 2117-XII, vtrata chynnosti vid 12.01.2011, pidst. 2778-17. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2117-12 (data zvernennya: 11.07.2018).

Otsinka kul›turnykh tsinnostey / V. V. Indutnyy ta in. Kyyiv: TOV «Ayaks Print», 2006. 608 s.

Platonov B. O. Analiz prybutkovosti tvoriv mystetstva // Visnyk NAKKKIM. 2017. # 1. S. 86–90.

Pro vy`vezennya, vvezennya ta povernennya kul`turny`x cinnostej: Zakon Ukrayiny` vid 21 ver. 1999 r. # 1068-XIV, red. vid 06.08.2014, pidst. 1253-18. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1068-14 (data zvernennya: 12.07.2018).

Pro zatverdzhennya Poryadku provedennya derzhavnoyi eksperty`zy` kul`turny`x cinnostej ta rozmiriv platy` za yiyi provedennya: post. KM Ukrayiny` vid 26 serp. 2003 r. # 1343: red. vid 17.04.2013, pidst. 233-2013p. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1343-2003-%D0%BF (data zvernennya: 16.07.2018).

Pro kul`turu: Zakon Ukrayiny` vid 14.12.2010 # 2778-VI: red. vid 02.08.2018, pidst. 2481-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2778-17 (data zvernennya: 11.07.2018).

Pro muzeyi ta muzejnu spravu: Zakon Ukrayiny` vid 29.06.1995 # 249/95-VR: red. vid 24.02.2016, pidst. 955-19. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80 (data zvernennya: 09.07.2018).

Pro oxoronu kul`turnoyi spadshhy`ny`: Zakon Ukrayiny` vid 08.06.2000 r. chy`nny`j, potochna red. 14.03.2018, pidst. 2289-19. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (data zvernennya: 01.07.2018).

Pro sudovu eksperty`zu: Zakon Ukrayiny` vid 25 lyut. 1994 r. # 4038-XII, red. vid 20.01.2018, pidst. 2249-19. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/4038-12 (data zvernennya: 23.07.2018).

Ramkova konvenciya Rady` Yevropy` pro znachennya kul`turnoyi spadshhy`ny` dlya suspil`stva : mizhnar. dok. vid 27.10.2005: dok. 994_719, chy`nny`j, potochna red., raty`f. vid 19.09.2013, pidst. 581-18. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_719 (data zvernennya: 24.07.2018).

Riabchykova F. D. Tlumachenn`a «predmeta muzeinogo znachenn`a» ta «muzeinogo predmeta» yak culturn`uh tsinnostei v ukrainskomy zakonodavstvi: muzeologichn`ui analiz // Pratsi Tsentru pam`yatkoznavstva: zb. nauk. pr. зб. Kyyiv, 2015. Vyp. 28. S. 36−46.

Sy`dor-Gibely`nda O. Dopovnennya do slovny`ka terminiv suchasnogo my`stecztva // Suchasne my`stecztvo. 2012. Vy`p. 8. S. 304–308.

Sy`dor-Gibely`nda O. Dopovnennya do slovny`ka terminiv suchasnogo my`stecztva // Suchasne my`stecztvo. 2013. Vy`p. 9. S. 135–142.

Slovny`k terminiv my`stecztvoznavcya-eksperta: dlya stud. specz. 8.02020501 “My`stecztvo”, specializ. “My`stecztvoznavecz`-ekspert, ocinyuvach” / uklad.: V. A. Sivers, B. O. Platonov, N. I. Kravchenko [ta in.]. Ky`yiv: NAKKKiM, 2011. 124 s.

Shman S. Yu. Kul›turolohichni aspekty derzhavnoyi ekspertyzy kul›turnykh tsinnostey v suchasniy Ukrayini: dys. ... kand. kul›t.: 26.00.01 — teoriya ta istoriya kul›tury. Kyyiv: NAKKIM, 2013. 192 s.

Berenson B. The study and criticism of Italian art. London: G. Bell and sons, 1902. 260 p.

Berenson B., Franchi R. Metodo e attribuzioni. Firenze: Arnaud, 1947. 233 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Циганок, О. (2018). Актуальні проблеми прикладного мистецтвознавства крізь призму сучасного законодавства України. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО, (14), 327–336. https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152258

Номер

Розділ

Статті