DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152250

Видозміна подій і героїв як репрезентація дійсності в українському живописі повоєнної доби

Олексій Роготченко

Анотація


Об’єднання у часовому просторі українського професійного живопису від 1930-х до 1960-х років має доволі умовне визначення, адже кожне з чотирьох згаданих десятиліть мало принципово різні вектори розвитку. Насильницьке запровадження методу соціалістичного реалізму та підведення під нього марксистсько-ленінської основи в українську художню культуру взагалі і в живопис зокрема супроводжувалось не лише знищенням та ліквідацією інших мистецьких напрямків, а й особистим негативним ставленням Й. Сталіна до України і усього українського. Підтриманий комуністичною правлячою партією і мистецькою критикою, вітчизняною і російською, соціалістичний реалізм швидко долав будь-який прояв незгоди, заборонивши висвітлювати тіньові сторони життя [1].

Дана стаття досліджує удаваного героя і вигадані або видозмінені події, що були оспівані митцями-живописцями у воєнний та повоєнний час з метою підтримки міфу про радянську наддержаву. Зацікавленість сьогоднішніх мистецтвознавців живописом межі 1940-х років є цілком закономірною, оскільки саме цей період можна вважати точкою відліку вітчизняного тоталітарного мистецтва другої фази. Український радянський живопис у процентному відношенні до скульптури, графіки, ужиткового мистецтва мав преференції, бо переважна кількість оприлюднених творів залишалася живописною, а тому вивчення процесів, що формували академічний живопис, є цілком логічним, як і прискіплива увага до одіозності явищ, що супроводжували і формували художнє життя країни і художній продукт (в даному разі живопис). Але позиція автора залишається незмінною. Для правильного розуміння образотворчого мистецтва наступних періодів треба обов’язково дослідити важкий у розумінні і сприйманні період воєнного і повоєнного мистецтва живопису. Час не повертається назад, але дає можливість сьогоднішньому, більш широкому прочитанню і розумінню тих мистецьких процесів, про які ще зовсім недавно не можна було згадувати.


Ключові слова


живопис; художник; соціалістичний реалізм; міф

Повний текст:

PDF

Посилання


Allenov M. Struktura i funktsiya ponyatiya sotsialisticheskiy realizm: tekstyi o tekstah. Moskva: NLO, 2003. 353 s.

Bown M. Socialists Realist Painting. London, 1998. 506 p.

Golomstock I. Tonalitarian Art. London: 1990. 306 r.

Rogotchenko O. My`stecztvo drugoyi polovy`ny` 1930-x — pershoyi polovy`ny` 1950-x rokiv. Grafika. Istoriya ukrayins`kogo my`stecztva : u 5 t. / NAN Ukrayiny`; IMFE im. M. T. Ry`l`s`kogo. Ky`yiv: Nauk. dumka, 2007. T. 5: My`stecztvo XX stolittya. S. 308–348.

Istoriya ukrayins`kogo my`stecztva : u 5 t. T. 5: My`stecztvo XX stolittya / NAN Ukrayiny`; IMFE im. M. T. Ry`l`s`kogo. Ky`yiv, 2007. 1048 s.: il.

Petrova O. Tretye Oko: my`stecz`ki studiyi / IPSM NAM Ukrayiny`. Ky`yiv: Feniks, 2015. 480 s.: il.

Istoriya ukrayins`kogo my`stecztva : u 6 t. T. 6: Radyans`ke my`stecztvo 1941–1967 / AN URSR; NDI teoriyi, ist. ta perspekty`vy` problem rad. arxitektury`. Ky`yiv: Golov. Red. URE, 1968. 452 s.

Interv›yu z sy`nom xudozhny`ka I. Shtil`mana — A. I. Shtil`manom / zapy`sav O. Rogotchenko // pry`vatny`j arxiv avtora. 2001. 4 ly`p. S. 2.

Kantor A. Kak (ne) sozdavalsya Soyuz sovetskih hudozhnikov // Dekorativnoe Iskusstvo. 1988. # 9. S. 18–20.

Morozov A. I. Sotsrealizm i realizm. Moskva: Galart, 2007. 271 s.

Izobrazitelnoe iskusstvo Sovetskoy Ukrainyi: albom. Moskva: Sovetskiy hudozhnik, 1956. 129 s.

Promova V. M. Molotova na yuvilejnij sesiyi Verxovnoyi rady` URSR u den` 30-littya Radyans`koyi Ukrayiny` // Pravda. 1948. 25 sich. S. 1.

Golubecz` O. M. My`stecztvo XX stolittya. Ukrayins`ky`j shlyax. L`viv: Kolir PRO, 2012. 200 s.

Interv›yu z Ye. Chekanyuk / zapy`sav O. Rogotchenko // pry`vatny`j arxiv avtora. 2010. 8 ver. S. 3.

Manin V. V sporah o sotsrealizme // Dekorativnoe iskusstvo SSSR. 1988. # 4. S. 18–19.

Rogotchenko O. Metody` borot`by` oficijnogo derzhavnogo aparatu z predstavny`kamy` tvorchoyi ukrayins`koyi inteligenciyi 1940–1960 // My`stecztvo, istoriya, suchasnist`, teoriya: zb. nauk. pracz` / In-t problem suchas. my`stecz. NAM Ukrayiny`. Ky`yiv: Feniks, 2015. Vy`p. 11. S. 184–197.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алленов М. Структура и функция понятия социалистический реализм: тексты о текстах. Москва: НЛО, 2003. 353 с.

Bown M. Socialists Realist Painting. London, 1998. 506 p.

Golomstock I. Тonalitarian Art. London: 1990. 306 р.

Роготченко О. Мистецтво другої половини 1930-х — першої половини 1950-х років. Графіка. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ: Наук. думка, 2007. Т. 5: Мистецтво ХХ століття. С. 308–348.

Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 5: Мистецтво XX століття / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2007. 1048 с.: іл.

Петрова О. Третє Око: мистецькі студії / ІПСМ НАМ України. Київ: Фенікс, 2015. 480 с.: іл.

Історія українського мистецтва : у 6 т. Т. 6: Радянське мистецтво 1941–1967 / АН УРСР; НДІ теорії, іст. та перспективи проблем рад. архітектури. Київ: Голов. Ред. УРЕ, 1968. 452 с.

Інтерв’ю з сином художника І. Штільмана — А. І. Штільманом / записав О. Роготченко // приватний архів автора. 2001. 4 лип. С. 2.

Кантор А. Как (не) создавался Союз советских художников // Декоративное Искусство. 1988. No 9. С. 18–20.

Морозов А. И. Соцреализм и реализм. Москва: Галарт, 2007. 271 с.

Изобразительное искусство Советской Украины: альбом. Москва: Советский художник, 1956. 129 с.

Промова В. М. Молотова на ювілейній сесії Верховної ради УРСР у день 30-ліття Радянської України // Правда. 1948. 25 січ. С. 1.

Голубець О. М. Мистецтво ХХ століття. Український шлях. Львів: Колір ПРО, 2012. 200 с.

Інтерв’ю з Є. Чеканюк / записав О. Роготченко // приватний архів автора. 2010. 8 вер. С. 3.

Манин В. В спорах о соцреализме // Декоративное искусство СССР. 1988. No 4. С. 18–19.

Роготченко О. Методи боротьби офіційного державного апарату з представниками творчої української інтелігенції 1940–1960 // Мистецтво, історія, сучасність, теорія: зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2015. Вип. 11. С. 184–197.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362