DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152249

Художньо-стилістичні особливості портретного живопису Василя Леонтійовича Ганоцького

Марина Пономаренко

Анотація


Розглянуто твори портретного жанру представника рєпінського напряму харківської школи живопису В. Л. Ганоцького. Творчість майстра аналізується в контексті становлення та розвитку портретного малярства Харкова. Виявлена роль митця у збереженні традицій у художньо-стилістичній системі українського станкового портрета останньої третини ХХ–ХХІ століть. Проаналізовані художньо-стилістичні особливості творів портретного жанру: композиційна, колористична, світлото-
нальна структура, техніка виконання.

В результаті проведеного художньо-стилістичного аналізу зроблено висновки, що в портретних образах 1980-х років домінує «об’ємно-пластичний стиль» з притаманним йому ясним співвідношенням персонажа та простору. Портрети цього періоду характеризуються лаконізмом, виразністю силуету, визначеністю тонального рішення, стриманою кольоровою палітрою.

Розкрито, що на формування мистецтва майстра зрілого періоду 1990-х років вплинув живопис бароко, романтизму та модерну. Стилістику портретів цього періоду ми визначаємо як «живописну» (за термінологією Г. Вельфліна). З’ясовано, що головна особливість картин художника полягає в напруженому контрасті світлотональної палітри. Зроблено висновки, що в результаті ускладнення композиційного ладу портрета шляхом введення мотиву пейзажу та натюрморту зображення індивідуальної особистості стає портретом-картиною.


Ключові слова


жанр портрета; харківська художня школа; живопис В. Л. Ганоцького

Повний текст:

PDF

Посилання


Alpatov M. Kompozitsiya v zhivopisi. Moskva-Leningrad: Iskusstvo, 1940. 128 s.: il.

Alpatov M. Ocherki po istorii portreta. Moskva-Leningrad, 1937. 60 s.

Vasy`l` Ganocz`ky`j — na zlami stolit` ta epox.: al`bom / upor. O. Ganocz`ka. Xarkiv: Majdan, 2011. 136 s.: il

Velflin G. Osnovnyie ponyatiya istorii iskusstv. Moskva-Leningrad: ACADEMIA, 1930. 344 s.

Vipper B. Vvedenie v istoricheskoe izuchenie iskusstva. Moskva: AST PRESS KNIGA, 2004. 368 s.

Vipper B. Problema i razvitie natyurmorta. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2005. 384 s.: il.

Vlasov V. G. Novyiy entsiklopedicheskiy slovar izobrazitelnogo iskusstva. V H tomah. Sankt-Peterburg: Azbuka-klassika, 2008. T. IH. 384 s.: il. S. 463.

Ponomarenko M. Interv›yu z xudozhny`kom M. A. Konstanty`nopol`s`ky`m. 17.06.15.

Ponomarenko M. Interv›yu z xudozhny`kom V. L. Ganocz`ky`m. 23.11.16.

Ponomarenko M. Xudozhn`o-sty`listy`chni osobly`vosti stankovogo portretu v zhy`vopy`si Xarkova XX–XI st.: dy`s. ... kand. my`stecztvoznavstva: 17.00.05. Xarkiv: XDADM, 2016. 403 s.

Romanovskiy V. Miryi Vasiliya Ganotskogo // Vecherniy Harkov. 2001. 11 noyabrya.

Serebryakova Ye. Rozdumy` v obrazax // Vechirnij Xarkiv. 1986. 22 bereznya.

Sarabyanov D. Stil modern. Moskva: Iskusstvo, 1989. 294 s.

Favorskiy V. Literaturno-teoreticheskoe nasledie. Moskva: Sovetskiy hudozhnik, 1988. 588 s.: il.

Favorskiy V. Ob iskusstve, o knige, o gravyure. Moskva: Kniga, 1986. 238 s.: il.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алпатов М. Композиция в живописи. Москва-Ленинград: Искусство, 1940. 128 с.: ил.

Алпатов М. Очерки по истории портрета. Москва-Ленинград, 1937. 60 с.

Василь Ганоцький — на зламі століть та епох.: альбом / упор. О. Ганоцька. Харків: Майдан, 2011. 136 с.: іл.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Москва-Ленинград: ACADEMIA, 1930. 344 с.

Виппер Б. Введение в историческое изучение искусства. Москва: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2004. 368 с.

Виппер Б. Проблема и развитие натюрморта. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. 384 с.: ил.

Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В Х томах. Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. Т. ІХ. 384 с.: ил. С. 463.

Пономаренко М. Інтерв’ю з художником М. А. Константинопольським. 17.06.15.

Пономаренко М. Інтерв’ю з художником В. Л. Ганоцьким. 23.11.16.

Пономаренко М. Художньо-стилістичні особливості станкового портрету в живописі Харкова ХХ–ХІ ст.: дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05. Харків: ХДАДМ, 2016. 403 с.

Романовский В. Миры Василия Ганоцкого // Вечерний Харьков. 2001. 11 ноября.

Серебрякова Є. Роздуми в образах // Вечірній Харків. 1986. 22 березня.

Сарабьянов Д. Стиль модерн. Москва: Искусство, 1989. 294 с.

Фаворский В. Литературно-теоретическое наследие. Москва: Советский художник, 1988. 588 с.: ил.

Фаворский В. Об искусстве, о книге, о гравюре. Москва: Книга, 1986. 238 с.: ил.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362