Композиційність у сучасній образотворчості: поліфонія чи какофонія?

Автор(и)

  • Наталія Ніколайчук

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152245

Ключові слова:

образотворче мистецтво, композиція, сучасне мистецтво

Анотація

Стаття розглядає проблеми композиційності, гармонійності твору у сучасному мистецтві, доводячи, що органічна єдність твору можлива лише за умови дотримання композиційних законів. Важливого значення автор надає аналізові «візуального діалогу» мистецького твору і глядача, роблячи акцент на тому, що завдяки такому підходу відкривається можливість проникнути у зміст твору, відчути образ загалом. На переконання автора, композиційне сприйняття слугує необхідним інструментом, щоб вміти бачити і відчувати художній твір. У сучасному мистецтві відбуваються процеси «розгармонізації» твору, і автор статті доводить, що за таких умов мистецтво виступає у ролі своєрідного «комунікативного поля», де відбувається діалог різних компонентів, що формують загальну культуру. Композиція виступає зв’язуючим компонентом, даючи можливість панорамного погляду на світ. Мистецький твір є своєрідним виразником естетики, інтелігентності, інтелектуального рівня митця, мірилом його моральних якостей. «Провокативність» сучасного мистецтва теж лежить у контексті цього дискурсу; відображаючи авторські рефлексії на виклики і подразники, вона, тим не менше, має свої власні «межі дозволеного». На конкретних прикладах автор статті доводить, що опанування законів композиційного мислення спричиняє наявність цих меж, здатність розрізняти статику і динаміку сюжету. Проводячи паралелі у сприйнятті композиції і декомпозиції художником і мистецтвознавцем, автор показує спільне і відмінне у підходах до аналізу одного й того ж твору. Процес композиційного мислення складається з чуттєвої та раціональної сторін, що виступають у тісній взаємодії. Працюючи над художнім образом, митець продумує художню дію, у той час як критик рухається зворотнім шляхом. Композиційне мислення породжує думки, конструктивно-пластичне вираження поставленого завдання. Для його вирішення художник здійснює пошукову роботу, відтворює асоціативне моделювання, трансформуючи простір картини, римуючи угрупування форм. Критик, намагаючись осягнути сенси, закладені у творі, теж користується композиційним мисленням. Тільки процес розкрутки його творчої думки зворотний. Від того, наскільки досконало одні й інші володіють навичками композиційного мислення і сприйняття — залежить результат успішності їх фахової діяльності.

За таких умов відкривається сучасна поліфонічність звучання, за інших звук набуває какофонічних характеристик. Що з цього обирати — вирішати митцю.

Біографія автора

Наталія Ніколайчук

Nicolaychuk N. I.

Посилання

Gergel` Ye. L. Psy`xologichni osobly`vosti formuvannya kreaty`vny`x zdibnostej. Centr. in-t pislyady`plom. ped. osvity` APN Ukrayiny`. K.: 2007. 20 s.

Loboda O. V. Kreaty`vnist` yak osnova psy`xichnogo zdorov›ya osoby`stosti // Nauka i osvita. Ky`yiv, 2010. # 3. S. 61–65.

Maksy`menko O. Dy`zajners`ka osvita — pedagogichna kul`tura // My`stecztvo ta osvita. Ky`yiv, 2005. # 3. S. 16.

Muzy`chenko Yu. Rozvy`tok tvorchy`x zdibnostej majbutnix uchy`teliv — peredumova formuvannya mobil`nosti // Ridna shkola. Ky`yiv, 2006. # 9. 32 s.

Pichkur M. Trening z kompozy`ciyi dlya majbutn`ogo vchy`telya obrazotvorchogo my`stecztva // My`stecztvo ta osvita. Ky`yiv, 1999. # 1. 46 s.

Stas` M. I. Metody`ka formuvannya tvorchy`x zdibnostej majbutnix uchy`teliv obrazotvorchogo my`stecztva: [avtoref. dy`s... kand. ped. nauk]. Nacz. ped. un-t im. M. P. Dragomanova. K., 2007. 55 s.

Turchy`n V. V. Sy`stema rozvy`vayuchy`x dy`zajn-ob›yektiv yak element formuvannya proektno-obraznogo my`slennya // Trady`ciyi ta novaciyi u vy`shhij arxitekturno-xudozhnij osviti: Zb. st. Xarkiv, 1999. # 1. S. 32.

Turchy`n V. V. Bazovi aspekty` procesu formuvannya proektno-obraznogo my`slennya // Visny`k Xarkiv. derzh. akademiyi dy`zajnu i my`stecztv. Xarkiv, 2002. # 6. S. 265–267.

Sveshny`kov A. V. Kompozy`cy`onnoe mыshleny`e v y`zobrazy`tel`nom y`skusstve: avtoref. dy`s... doktora y`skusstvovedeny`ya: 17.00.09. Ros. gos. ped. un-t y`m. A. Y`. Gercena. Sankt-Peterburg, 2004. 52 s.

Muzy`ka O. Kompozy`cijni zdibnosti yak osnova xudozhn`o-tvorchoyi diyal`nosti majbutnix uchy`teliv obrazotvorchogo my`stecztva // Problemy` pidgotovky` suchasnogo vchy`telya. 2010. # 2. S. 18–23.

Kajdanovs`ka O. O. Formuvannya tvorchogo my`slennya majbutnix uchy`teliv obrazotvorchogo my`stecztva v procesi vy`vchennya osnov kompozy`ciyi: dy`s.... kand. ped. nauk: 13.00.02. K., 2004. 248 s.

Gry`gor›yeva V. B. Formuvannya navy`chok kompozy`cijnoyi diyal`nosti na pochatkovomu etapi navchannya (v sy`stemi pidgotovky` xudozhny`kiv-pedagogiv): avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ped. nauk: specz. 13.00.02 «Teoriya ta metody`ka navchannya» (obrazotvorche my`stecztvo). Odesa, 1998. 20 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Ніколайчук, Н. (2018). Композиційність у сучасній образотворчості: поліфонія чи какофонія?. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО, (14), 245–252. https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152245

Номер

Розділ

Статті