DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152244

Художні засоби та образотворчість сучасного українського мистецтва (досвід діяльності міжнародної мистецької резиденції «FACE of ART»)

Тетяна Міронова

Анотація


На основі двох років роботи міжнародної мистецької резиденції FACE of ART проаналізовано нову мову та художні засоби образотворення у творчості молодих художників, що, враховуючи сьогоденний культурний контекст, безпосередньо залежать від потоків інформації та змін у суспільній свідомості соціуму. Порівнюючи художні експерименти старшого покоління та оригінальні спроби молодих художників, робляться певні висновки щодо нових тенденцій розвитку сучасного мистецтва.


Ключові слова


художня мова; молоде українське мистецтво; образність; художня резиденція

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko O. Osobly`vosti integraciyi ukrayins`kogo aktual`nogo my`stecztva v yevropejs`ky`j my`stecz`ky`j prostir (dosvid uchasti u Venecijs`kij biyenale 2001–2007 rokiv) // Suchasne my`stecztvo. Vy`p. IV. X.: Akta, 2007. S. 25–39.

Akinsha K. Muzej: mizh kincem i pochatkom // Persha kolekciya: katalog vy`stavky`. K., 2003. S. 11–12.

Barabanov E. Mezhdu vremenem // Dekorativnoe iskusstvo. 1994. # 1–2. S. 13.

Byichkov V., Mankovskaya N. Iskusstvo tehnogennoy tsivilizatsii v zerkale estetiki // Voprosyi filosofii. 2011. # 4. S. 62–72.

Gundorova T. Pislyachornoby`l`s`ka biblioteka. Ukrayins`ky`j literaturny`j postmodern. K., 2005. 258 s.

Interv'yu z vidomy`m kuratorom, art-kry`ty`kom Oleksandrom Solovjovy`m, odny`m z ideologiv novogo ukrayins`kogo my`stecztva drugoyi polovy`ny` 1980 — pochatku 1990-x rokiv // Ukrayins`ka nova xvy`lya: Druga polovy`na 1980-x — pochatok 1990-x rokiv: Katalog vy`stavky`. K., 2009. S. 34.

Istoriya ukrayins`kogo my`stecztva: u 5 t. / NAN Ukrayiny`, IMFE im. M. Ry`l`s`kogo. T. 5: My`stecztvo XX stolittya. K., 2007. 1048 s.

Kazakova S. Science art: k voprosu o kriteriyah kachestva proizvedeniya sovremennogo iskusstva // Iskusstvoznanie. Moskva, 2012. # 3–4. S. 592–598.

Petrova O. Shokuyuche yak my`stecztvo — vid buntu do ry`nku // Suchasne my`stecztvo. K.: Feniks, 2013. Vy`p. IX. S. 93–98.

Sviblova O. V poiskah schastlivogo kontsa // Rodnik. 1990. # 5. S. 42.

Sy`dorenko V. Vizual`ne my`stecztvo vid avangardny`x zrushen` do novitnix spryamuvan`. Rozvy`tok vizual`nogo my`stecztva Ukrayiny` XX–XXI stolittya. K.: VX [studio], 2008. 187 s.

Sy`dorenko V. Do problem rozrobky` i vy`kory`stannya novitnix my`stecz`ky`x texnologij u suchasnij xudozhnij prakty`ci // Suchasne my`stecztvo. K.: Feniks, 2012. Vy`p. VIII. S. 309–320.

Sklyarenko G. «Nova xvy`lya» i ukrayins`ke my`stecztvo kincya XX stolittya // Suchasne my`stecztvo. K.: Feniks, 2009. Vy`p. VI. S. 188–196.

Solovev A. Na putyah «raskartinivaniya» // Hudozhestvennyiy zhurnal. 1993. # 1.

Solovev A. Sketch o mladoukrainskoy zhivopisi (vzglyad iz KiEva) // Dekorativnoe iskusstvo SSSR. 1989. # 3.

Ukrayins`ka nova xvy`lya. Druga polovy`na 1980-x — pochatok 1990-x rokiv: Katalog vy`stavky`. K., 2009.

Shpy`tkovs`ka N. Perety`n svitovy`x kul`tur na pry`kladi Venecijs`koyi biyenale // Suchasne my`stecztvo. K.: Feniks, 2014. S. 237–243.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авраменко О. Особливості інтеграції українського актуального мистецтва в європейський мистецький простір (досвід участі у Венеційській бієнале 2001–2007 років) // Сучасне мистецтво. Вип. IV. Х.: Акта, 2007. С. 25–39.

Акінша К. Музей: між кінцем і початком // Перша колекція: каталог виставки. К., 2003. С. 11–12.

Барабанов Е. Между временем // Декоративное искусство. 1994. No 1–2. С. 13.

Бычков В., Маньковская Н. Искусство техногенной цивилизации в зеркале эстетики // Вопросы философии. 2011. No 4. С. 62–72.

Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. К., 2005. 258 с.

Інтерв’ю з відомим куратором, арт-критиком Олександром Соловйовим, одним з ідеологів нового українського мистецтва другої половини 1980 — початку 1990-х років // Українська нова хвиля: Друга половина 1980-х — початок 1990-х років: Каталог виставки. К., 2009. С. 34.

Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. Т. 5: Мистецтво ХХ століття. К., 2007. 1048 с.

Казакова С. Science art: к вопросу о критериях качества произведения современного искусства // Искусствознание. Москва, 2012. No 3–4. С. 592–598.

Петрова О. Шокуюче як мистецтво — від бунту до ринку // Сучасне мистецтво. К.: Фенікс, 2013. Вип. IX. С. 93–98.

Свиблова О. В поисках счастливого конца // Родник. 1990. No 5. С. 42.

Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань. Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століття. К.: ВХ [студіо], 2008. 187 с.

Сидоренко В. До проблем розробки і використання новітніх мистецьких технологій у сучасній художній практиці // Сучасне мистецтво. К.: Фенікс, 2012. Вип. VIІІ. С. 309–320.

Скляренко Г. «Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття // Сучасне мистецтво. К.: Фенікс, 2009. Вип. VI. С. 188–196.

Соловьев А. На путях «раскартинивания» // Художественный журнал. 1993. No 1.

Соловьев А. Скетч о младоукраинской живописи (взгляд из Києва) // Декоративное искусство СССР. 1989. No 3.

Українська нова хвиля. Друга половина 1980-х — початок 1990-х років: Каталог виставки. К., 2009. 

Шпитковська Н. Перетин світових культур на прикладі Венеційської бієнале // Сучасне мистецтво. К.: Фенікс, 2014. С. 237–243.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362