DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152236

Особистість Валерія Гегамяна в одеському художньому середовищі

Олексій Жадейко

Анотація


Розглянуто життєвий та творчий шлях Валерія Гегамяна. Наголошено на своєчасності уточнень біографічних фактів про художника та педагога. Визначено потенціал впливу досі не відомих даних про Валерія Гегамяна на сприйняття його особистості в контексті історії мистецтва одеського регіону.


Ключові слова


творчість Валерія Гегамяна; одеські художники; живопис; графіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Brodavko R. Molites v hramah vashih dush // Odesskiy vestnik. 2001. 5 sent.

Vilenskiy V. A titan zhil ryadom s nami // Odesskie izvestiya. 2001. 1 dek.

Gegamyan V. Shhodenny`k: 1944–...: rukopy`s: per. z virm. // Osoby`sty`j arhiv V. Gegamyana. 148 s.

Gegamyan, Ter-Melik Sitsian: sovremennoe iskusstvo Armenii: zhivopis, skulptura, grafika: albom reproduktsiy. Odessa, 2007.

Gudy`ma M. Gegamyan, uchen` Sar›yana // Dzerkalo ty`zhnya. 2001. 19 zhovt.–26 zhovt.

Zhadeiko O. M. Monumental`nist` i cilisna yednist` kompozy`ciyi Valeriya Gegamyana: dy`pl. rob. na zdob. osvitn. stup. «Magistr»: specz. 023 — obrazotvorche my`stecztvo, dekoraty`vno-pry`kladne my`stecztvo, restavraciya. Ky`yiv: NAKKIM, 2018. 96 s.

Zaharchenko V. Valeriy Gegamyan: genialnyiy risovalschik II: Valentin Zaharchenko o Valerii Gegamyane [Elektronnyiy resurs]. URL: http://hudcombinat.com/2016/07/27/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ (data obrascheniya: 30.07.2018).

Kotova O. Nonkonformizm v obrazotvorchomu my`stecztvi Odesy` yak yavy`shhe kul`tury` 60–80-x rokiv XX stolittya: dy`s. ... kand. my`stecztvozn.: specz. 26.00.01 — teoriya ta istoriya kul`tury`. Odesa: Pivdennoukrayins`ky`j derzh. ped. un-t im. K. D. Ushy`ns`kogo, 2008. 192 ark.

Kry`volapov M. Pro my`stecztvo ta xudozhnyu kry`ty`ku XX stolittya. Ky`yiv: VD «A+», 2006. 268 s.

Kudlach V. Vospominaniya ob uchitele [Elektronnyiy resurs]. URL: https://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_40/alm_40_234-239.pdf (data obrascheniya: 27.07.2018).

Kudlach V. Vspominaya ob uchitele: Valeriy Arutyunovich Gegamyan // Deribasovskaya-Rishelevskaya. 2010. # 40. S. 234–239.

Kuznetsova S. Razmyishlyat, ozaryatsya, pechalitsya // Yug (Odessa). 2001. 13 sent.

Medvedyeva L. (Smy`rna L.). Istoriografiya nonkonformizmu v ukrayins`komu obrazotvorchomu my`stecztvi 60-x rr. XX st. // My`stecztvoznavchi zapy`sky`: zb. nauk. pr. Ky`yiv, 2002. Vy`p. 1(2). S. 104.

Pan`kiv G. S. Obrazna geometriya yak vy`znachny`j pry`ncy`p rishennya kompozy`cij V. A. Gegamyana // My`stecztvoznavstvo Ukrayiny`. 2008. Vy`p. 9. S. 247–257.

Pan`kiv G. S. Osobly`vosti zastosuvannya «doperspekty`vny`x» pry`znakiv prostorovosti v robotax V. A. Gegamyana (1925–2000) // Molody`j vcheny`j. 2018. # 3. S. 34–39.

Pan`kiv G. S. Sy`ntez stankovogo ta monumental`nogo v robotax V. A. Gegamyana // Global`ni vy`kly`ky` pedagogichnoyi osvity` v universy`tets`komu prostori: mater. III Mizhnar. kongresu, (m. Odesa, 18–21 travnya 2017 r.) / Pivdennoukrayins`ky`j nacional`ny`j pedagogichny`j universy`tet im. K. D. Ushy`ns`kogo. Odesa: VD «Gel`vety`ka», 2017. S. 367.

Pan`kiv G. S. Tvorchist` V. A. Gegamyana (1960–1990-x rr.): dy`pl. rob. osvitn`o-kvalif. rivnya bakalavr: specz. 6.020205 — оbrazotvorche my`stecztvo. Ky`yiv: NAOMA, 2014. 100 s.

Rojtburd O. Pro mogo vchy`telya [Elektronny`j resurs]. URL: https://nv.ua/opinion/rojtburd/o-moem-uchitele-1316877.html (data zvernennya: 30.07.2018).

Ryabchenko V. Valeriy Gegamyan: genialnyiy risovalschik I: Vasiliy Ryabchenko o Valerii Gegamyane [Elektronnyiy resurs]. URL: http://hudcombinat.com/2016/07/01/memory-by-%D0%B2%D0%B0%D1%8 1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/ (data obrascheniya: 28.07.2018).

Saulenko L. Prozrenie: [zhivopisets V. Gegamyan i skulptor A. Gegamyan]: vstup. statya k аlbomu reproduktsiy [Elektronnyiy resurs]. URL: https://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_63/alm_63-223-230.pdf (data obrascheniya: 25.07.2018).

Tarasenko O. A., Pankiv A. S. V. A. Gegamyan. Plamen pechali, lyubovyu zazhzhennyiy: zhivopis, grafika: katalog. Odessa: Druk: Aleks Print, 2001. 14 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бродавко Р. Молитесь в храмах ваших душ // Одесский вестник. 2001. 5 сент.

Виленский В. А титан жил рядом с нами // Одесские известия. 2001. 1 дек.

Гегамян В. Щоденник: 1944–...: рукопис: пер. з вірм. // Особистий архів В. Гегамяна.148 с.

Гегамян, Тер-Мелик Сициан: современное искусство Армении: живопись, скульптура, графика: альбом репродукций. Одесса, 2007.

Гудима М. Гегамян, учень Сар’яна // Дзеркало тижня. 2001. 19 жовт.–26 жовт.

Жадейко О. М. Монументальність і цілісна єдність композиції Валерія Гегамяна: дипл. роб. на здоб. освітн. ступ. «Магістр»: спец. 023 — образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація. Київ: НАККІМ, 2018. 96 c.

Захарченко В. Валерий Гегамян: гениальный рисовальщик ІІ: Валентин Захарченко о Валерии Гегамяне. URL: http://hudcombinat.com/2016/07/27/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C/ (дата обращения: 30.07.2018).

Котова О. Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60–80-х років ХХ століття: дис. ... канд. мистецтвозн.: спец. 26.00.01 — теорія та історія культури. Одеса: Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського, 2008. 192 арк.

Криволапов М. Про мистецтво та художню критику ХХ століття. Київ: ВД «А+», 2006. 268 с.

Кудлач В. Воспоминания об учителе. URL: https://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_40/alm_40_234-239.pdf (дата обращения: 27.07.2018).

 Кудлач В. Вспоминая об учителе: Валерий Арутюнович Гегамян // Дерибасовская-Ришельевская. 2010. No 40. С. 234–239.

Кузнецова С. Размышлять, озаряться, печалиться // Юг (Одесса). 2001. 13 сент.

Медведєва Л. (Смирна Л.) Історіографія нонконформізму в українському образотворчому мистецтві 60-х рр. ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки: зб. наук. пр. Київ, 2002. Вип. 1 (2). С. 104.

Паньків Г. С. Образна геометрія як визначний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна // Мистецтвознавство України. 2008. Вип. 9. С. 247–257.

Паньків Г. С. Особливості застосування «доперспективних» признаків просторовості в роботах В. А. Гегамяна (1925–2000) // Молодий вчений. 2018. No 3. С. 34–39.

Паньків Г. С. Синтез станкового та монументального в роботах В. А. Гегамяна // Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі: матер. ІІІ Міжнар. конгресу, (м. Одеса, 18–21 травня 2017 р.). Одеса: ВД «Гельветика», 2017. С. 367.

Паньків Г. С. Творчість В. А. Гегамяна (1960–1990-х рр.): дипл. роб. освітньо-кваліф. рівня бакалавр: спец. 6.020205 — образотворче мистецтво. Київ: НАОМА, 2014. 100 с.

Ройтбурд О. Про мого вчителя [Електронний ресурс]. URL: https://nv.ua/opinion/rojtburd/o-moem-uchitele-1316877.html (дата звернення: 30.07.2018).

Рябченко, В. Валерий Гегамян: гениальный рисовальщик І: Василий Рябченко о Валерии Гегамяне [Электронный ресурс]. URL: http://hudcombinat.com/2016/07/01/memory-by-%D0%B2%D0%B0%D1%8 1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%8F%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/ (дата обращения: 28.07.2018)

Сауленко Л. Прозрение: живописец В. Гегамян и скульптор А. Гегамян: вступ. ст. к альбому репродукций [Электронный ресурс]. URL: https://www.odessitclub.org/publications/almanac/alm_63/alm_63-223-230.pdf (дата обращения: 25.07.2018).

Тарасенко О. А., Панькив А. С. В. А. Гегамян. Пламень печали, любовью зажженный: живопись, графика: каталог. Одесса: Друк: Алекс Принт, 2001. 14 с.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362