DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152234

Жіночі образи в сучасній міській скульптурі України

Анастасія Гончаренко

Анотація


На прикладі аналізу жіночих образів у міській скульптурі висвітлено певні трансформаційні процеси, що відбуваються в сучасній українській скульптурі. Зокрема вказано, що жіночі образи, втілені в міській скульптурі останнього двадцятиріччя, віддзеркалюють два напрямки її функціонування: перше стосується традиційних історичних, меморіальних та просвітницьких функцій, друге (оновлене) — в межах розважально-гедоністичного призначення.


Ключові слова


сучасна українська скульптура; міська скульптура; жіночий образ; art public; історична пам'ять; скульптурна композиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Berk P. Novi pidxody` do istoriopy`sannya. K.: Nika-Centr, 2013. Vy`p. 5. 368 s.

Bodry`jyar Zh. Sy`mvoly`chesky`j obmen y` smert`. M.: Dobrosvet, 2000. 87 s.

Valery`us S. Progressy`vnaya skul`ptura XX veka. Problemы y` tendency`y`. M.: Y`zobrazy`tel`noe y`skusstvo, 1973. 419 s.

Voronova O. Y`skusstvo skul`pturы. M.: Znany`e, 1981. 112 s.

Gamolya N. Zhinka — pam›yatny`k [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu do resursu: http://gender.at.ua/publ/2-1-0-19

Gobsbaum E. Vy`najdennya trady`ciyi. K.: Nika-Centr, 2004. 448 s.

Zhurmij N. Marginalizaciya sociokul`turny`x procesiv v konteksti transformaciyi mis`koyi skul`ptury` (na pry`kladi pam›yatny`kiv personazham tvoriv I. Il`fa ta Ye. Petrova) // Kul`tura i Suchasnist`. 2011. # 1. S. 137–142.

Zvid pam›yatok istoriyi ta kul`tury` Ukrayiny`: u 28 t. / gol. red. V. Smolij. K.: Golovna redakciya Zvodu pam'yatok istoriyi ta kul`tury` pry` vy`davny`cztvi «Ukrayins`ka ency`klopediya» im. M. Bazhana, 2004. T. 2.: Ky`yiv. S. 578–1216.

Ky`yiv. Ency`klopedy`chny`j dovidny`k, URE, Ky`yiv-1981 [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu do resursu: https://goo.gl/aTRegV.

Kis` O. Zhinka v trady`cijnij ukrayins`kij kul`turi (druga polovy`na XIX — pochatok XX st.). L`viv: Insty`tut narodoznavstva NANU, 2008. 272 s.

Meleshko Ya. Obraz zhinky` v suchasnomu ukrayins`komu misti: istory`chna transformaciya // Naukovi poshuky` majbutnix sociologiv. # 1 (8). K., 2016.

Mokrousova O. Pam›yatky` monumental`nogo my`stecztva // Istory`ko-mistobudivni doslidzhennya Ky`yeva. K., 2011. S. 122–136.

Monument Nezalezhnosti Ukrayiny` [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu do resursu: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2028_ukraines-independence-monument.htm

Otkovy`ch K. Zhinochy`j faktor v aksiologichnomu vy`miri ukrayins`koyi duxovnoyi kul`tury` XIX — pochatku XX stolittya / avtoref. dy`s. ... kand. filosofs`ky`x nauk, special`nist` 09.00.04 — filosofs`ka antropologiya ta filosofiya kul`tury`. L`viv, 2008.

Pokul` O. Evolyuciya obrazu zhinky`-beregy`ni u vy`miri ukrayins`koyi postmodernoyi kul`tury` // Visny`k LNAM. Seriya: Kul`turologiya. Vy`p. 29. L`viv, 2016.

Pry`batko T. My`stecztvo Ukrayiny` 1991–2003. K.: My`stecztvo, 2003. 416 s.

Sapego Y`. Predmet y` forma: rol` vospry`yaty`ya matery`al`noj sredы xudozhny`kom v sozdany`y` plasty`cheskoj formы. M.: Sovetsky`j xudozhny`k, 1984. 302 s.

Skladna dolya skul`ptury` Bozhoyi Materi u L`vovi [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu do resursu: http://photo-lviv.in.ua/skladna-dolya-skulptury-bozhoji-materi-u-lvovi

Snixovs`ka O. Obraz zhinky` v obrazotvorchomu my`stecztvi [Elektronny`j resurs]. Rezhy`m dostupu do resursu: http://obuchonok.com.ua/node/386

Solovjov O. «Nova xvy`lya» v ukrayins`komu my`stecztvi 90-x rr. // Suchasne my`stecztvo. K.: [b. v.], 2004. S. 38–39.

Stoyan S. Sy`mvolizm zhinochy`x obraziv u zaxidnoyevropejs`komu obrazotvorchomu my`stecztvi (zhy`vopy`s, grafika) // Gumanitarny`j chasopy`s. K., 2013. # 3. S. 113–120.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Берк П. Нові підходи до історіописання. К.: Ніка-Центр, 2013. Вип. 5. 368 с.

Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 87 с.

Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. Проблемы и тенденции. М.: Изобразительное искусство, 1973. 419 с.

Воронова О. Искусство скульптуры. М.: Знание, 1981. 112 с.

Гамоля Н. Жінка — пам’ятник [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://gender.at.ua/publ/2-1-0-19

Гобсбаум Е. Винайдення традиції. К.: Ніка-Центр, 2004. 448 с.

Журмій Н. Маргіналізація соціокультурних процесів в контексті трансформації міської скульптури (на прикладі пам’ятників персонажам творів І. Ільфа та Є. Петрова) // Культура і Сучасність. 2011. No 1. С. 137–142.

Звід пам’яток історії та культури України: у 28 т. / гол. ред. В. Смолій. К.: Головна редакція Зводу пам’яток історії та культури при видавництві «Українська енциклопедія» ім. М. Бажана, 2004. Т. 2.: Київ. С. 578–1216.

Київ. Енциклопедичний довідник, УРЕ, Київ-1981 [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://goo.gl/aTRegV.

Кісь О. Жінка в традиційній українській культурі (друга половина XIX — початок XX ст.). Львів: Інститут народознавства НАНУ, 2008. 272 с.

Мелешко Я. Образ жінки в сучасному українському місті: історична трансформація // Наукові пошуки майбутніх соціологів. No 1 (8). К., 2016.

Мокроусова О. Пам’ятки монументального мистецтва // Історико-містобудівні дослідження Києва. К., 2011. С. 122–136.

Монумент Незалежності України [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/2028_ukraines-independence-monument.htm

Откович К. Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури ХІХ — початку ХХ століття / автореф. дис. ... канд. філософських наук, спеціальність 09.00.04 — філософська антропологія та філософія культури. Львів, 2008.

Покуль О. Еволюція образу жінки-берегині у вимірі української постмодерної культури // Вісник ЛНАМ. Серія: Культурологія. Вип. 29. Львів, 2016.

Прибатко Т. Мистецтво України 1991–2003. К.: Мистецтво, 2003. 416 с.

Сапего И. Предмет и форма: роль восприятия материальной среды художником в создании пластической формы. М.: Советский художник, 1984. 302 с.

Складна доля скульптури Божої Матері у Львові [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://photo-lviv.in.ua/skladna-dolya-skulptury-bozhoji-materi-u-lvovi

Сніховська О. Образ жінки в образотворчому мистецтві [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://obuchonok.com.ua/node/386

Соловйов О. «Нова хвиля» в українському мистецтві 90-х рр. // Сучасне мистецтво. К.: [б. в.], 2004. С. 38–39.

Стоян С. Символізм жіночих образів у західноєвропейському образотворчому мистецтві (живопис, графіка) // Гуманітарний часопис. К., 2013. No 3. С. 113–120.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362