DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152210

Простір жінки в українському авангардному театрі

Ганна Веселовська

Анотація


В контексті досліджень театрального авангарду гендерні питання жодного разу не опинялися в центрі уваги вітчизняних дослідників. І попри те, що жінки були активними учасницями авангардного руху, мисткинями, які творили нове мистецтво, і моделями, що надихали митців на творчість, їхня роль в мистецькому авангардні українськими науковцями практично ніколи не відстежувалася. Лише в окремих випадках розглядалися здобутки поодиноких мисткинь, таких як Олександра Екстер та Марія Синякова, а в цілому вплив жінки на театральний авангард залишився поза увагою. Враховуючи це, гендерний баланс в українському авангардному театрі є ключовим аспектом у пропонованому дослідженні.


Ключові слова


авангард; театр; гендер; жінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolomyichenko P. «Halo, na khvyli 477». Hastroli teatru «Berezil» // Yzvestyia Odesskoho Okruzhyspolkoma. — 1929. — 23 yiunia.

Liubchenko M. Derzhdrama. «Sviataia Yoanna» Bernarda Shou // Kommunyst. 1924–25 noiabria.

Ostap Vyshnia. «Bravo, Hlaholin ! Bis ! // Literatura. Nauka. Mystetstvo. — 1924. — 21 hrudnia.

Rulin P. «Berezil» u Kyievi // Kurbas Les u teatralnii diialnosti, v otsinkakh suchasnykiv, dokumenty: Zbirnyk / Zahalna redaktsiia, peredm. i prymit. V. Revutskoho: Uporiad. O. Zinkevych. — Baltymor; Toronto: Ukr. vyd-vo “Smoloskyp”, 1990. — S. 385–406.

Samiilenko P. Nezabutni dni horin. — K.: Mystetstvo, 1970. — 84 s.

Smolych Yu. Mozaika. Z tykh rokiv (kuriozy) / Pidhotovka tekstu, komentari Yaryny Tsymbal // Spadshchyna: Literaturne dzhereloznavstvo. Tekstolohiia / Instytut literatury im. T.H. Shevchenka NAN Ukrainy. — K.: VD «Stylos», 2010. — T. 5. — S. 239–351.

Turkeltaub I. Ukrderzhdrama. «Sviata Yoanna» // Visty VUTsVK. — 1924. — 26 lyst.

Cherkashyn R. , Fomina Yu. My — bereziltsi. Teatralni spohady-rozdumy. — Kh.: Akta, 2008. — 347 s.

Cheska artystka pro teatr na Rad. Ukraini (Interviu z Ervinoiu Kupferovoiu) // Nasha zemlia. — 1928. — No 8. — S.19–20.

Shevelov Yu. (Sherekh Yu.). Ya, meni, mene ... (i dovkruhy). Spohady. — Kharkiv–Niu-York: Vyd-vo M.P. Kots, 2001. — 409 c.

Sheliubskyi M. Teatralnыe zametky («Allo na khvyli 477» v teatre «Berezil») // Kyevskyi proletaryi. — 1929. — 21 maia.

Sh-ko [Iona Shevchenko]. Derzhdrama. «Sviata Yoanna» Shou // Visti. — 1924. — 14 hrudnia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Коломийченко П. «Гало, на хвилі 477». Гастролі театру «Березіль» // Известия Одесского Окружисполкома. — 1929. — 23 июня.

Любченко М. Держдрама. «Святая Иоанна» Бернарда Шоу // Коммунист. 1924–25 ноября..

Остап Вишня. «Браво, Глаголін ! Біс ! // Література. Наука. Мистецтво. — 1924. — 21 грудня.

Рулін П. «Березіль» у Києві // Курбас Лесь у театральній діяльності, в оцінках сучасників, документи: Збірник / Загальна редакція, передм. і приміт. В. Ревуцького: Упоряд. О. Зінкевич. — Балтимор; Торонто: Укр. вид-во “Смолоскип”, 1990. — С. 385–406.

Самійленко П. Незабутні дні горінь. — К.: Мистецтво, 1970. — 84 с.

Смолич Ю. Мозаїка. З тих років (курйози) / Підготовка тексту, коментарі Ярини Цимбал // Спадщина: Літературне джерелознавство. Текстологія / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. — К.: ВД «Стилос», 2010. — Т. 5. — С. 239–351.

Туркельтауб І. Укрдерждрама. «Свята Йоанна» // Вісти ВУЦВК. — 1924. — 26 лист.

Черкашин Р. , Фоміна Ю. Ми — березільці. Театральні спогади-роздуми. — Х.: Акта, 2008. — 347 с.

Чеська артистка про театр на Рад. Україні (Інтерв’ю з Ервіною Купферовою) // Наша земля. — 1928. — No 8. — С.19–20.

Шевельов Ю. (Шерех Ю.). Я, мені, мене ... (і довкруги). Спогади. — Харків–Нью-Йорк: Вид-во М.П. Коць, 2001. — 409 c.

Шелюбский М. Театральные заметки («Алло на хвилі 477» в театре «Березіль») // Киевский пролетарий. — 1929. — 21 мая.

Ш-ко [Йона Шевченко]. Держдрама. «Свята Йоанна» Шоу // Вісті. — 1924. — 14 грудня.

Kupferova Ervina. Rythmika (v ‘Tanci a společnost’) // Moderní dívka. — 1924. — No. 3 [December]. — S.4.

The New Woman International: Representations in Photography and Film from the 1870s Through the 1960s / Editors Elizabeth Otto and Vanessa Rocco. Published: Ann Arbor. MI: University of Michigan Press. 2011. — 345 p.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362