DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152206

Вітчизняна модель актуального мистецтва. Шлях до зрілості

Наталія Булавіна

Анотація


В статті проведено аналіз функціонування вітчизняної моделі актуального візуального мистецтва від початку 1990-х рр. і до теперішнього часу. Проаналізовано інфраструктурний характер локальної арт-системи, визначено місце інституції в контексті сучасного художнього процесу. Ідентифіковано і проаналізовано найбільш характерні явища в полі сучасних мистецьких практик, й розглянуто їхні особливості відносно загальносвітових арт-дискусій. Накреслено амплітуду взаємовідносин між державним ресурсом і локальним креативним середовищем.


Ключові слова


інституалізація; арт-процес; сучасне мистецтво; система мистецтва

Повний текст:

PDF

Посилання


Avramenko O. Zminy` parady`gmy` funkcionuvannya obrazotvorchogo my`stecztva v Ukrayini 1950‐x — 2005-go rokiv [Tekst] / Olesya Avramenko // Nary`sy` z istoriyi obrazotvorchogo my`stecztva Ukrayiny` XX st. : u 2 kn. / redkol.: V. Sy`dorenko (golova), O. Avramenko, V. Dany`lenko ta in. ; In-t problem suchas. my`stecz. AMU. — K.: Inter-texnologiya, 2006. — Kn. 2. — S. 242–260.

Alf`orova Z. Insty`tualizaciya ukrayins`kogo prostoru suchasnogo vizual`nogo my`stecztva [Tekst]/ Zoya Alf`orova /Visny`k XDAM : nauk. zb. / XDAM. — Xarkiv : XDAM, 2014. — Vy`p. 1. — S. 97–100.

Vy`sheslavs`ky`j G. Nonkonformizm : Andergraund ta «neoficijne my`stecztvo» [Tekst] / Glib Vy`sheslavs`ky`j // Xudozhnya kul`tura. Aktual`ni problemy` : nauk. visny`k / In-t problem suchas. my`stecz. AMU. — K. : Vy`d. dim A+S, 2006. — Vy`p. 3. — S. 171–198.

Sy`dorenko V. Vizual`ne my`stecztvo vid avangardny`x zrushen` do novitnix spryamuvan`: Rozvy`tok vizual`nogo my`stecztva Ukrayiny` XX–XXI stolit` / IPSM AMU. — K.: VX [studio], 2008. — 188 s.: il.

Sklyarenko G. «Nova xvy`lya» i ukrayins`ke my`stecztvo kincya XX stolittya / G. Sklyarenko // Suchasne my`stecztvo. — 2009. — Vy`p. 6. — S. 188–196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2009_6_18.

Toffler E. Shok buduschego. — M.: OOO «Izdatelstvo AST», 2002. — 557 s.

Tupitsin V. «Drugoe» iskusstva. — M.: «AdMarginem», 1997. — 348 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авраменко О. Зміни парадигми функціонування образотворчого мистецтва в Україні 1950-х — 2005-го років [Текст] / Олеся Авраменко // Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. : у 2 кн. / редкол.: В. Сидоренко (голова), О. Авраменко, В. Даниленко та ін. ; Ін-т проблем сучас. мистец. АМУ. — К. : Інтер-технологія, 2006. — Кн. 2. — С. 242–260.

Алфьорова З. Інституалізація українського простору сучасного візуального мистецтва [Текст]/ Зоя Алфьорова /Вісник ХДАМ : наук. зб. / ХДАМ. — Харків : ХДАМ, 2014. — Вип. 1. — С. 97–100.

Вишеславський Г. Нонконформізм : Андеграунд та «неофіційне мистецтво» [Текст] / Гліб Вишеславський // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник / Ін-т проблем сучас. мистец. АМУ. — К. : Вид. дім А+С, 2006. — Вип. 3. — С. 171–198.

Сидоренко В. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. — К.: ВХ [студіо], 2008. — 188 с.: іл.

Скляренко Г. «Нова хвиля» і українське мистецтво кінця ХХ століття / Г. Скляренко // Сучасне мистецтво. — 2009. — Вип. 6. — С. 188–196. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_myst_2009_6_18.

Тоффлер Э. Шок будущего. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. — 557 с.

Тупицин В. «Другое» искусства. — М.: «AdMarginem», 1997. — 348 c.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362