DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2018.152195

Олександр Гнилицький на «Новій хвилі»: Художник наприкінці 1980-х — на початку 1990-х

Ігор Абрамович

Анотація


Розглянуто ранній етап творчості українського художника Олександра Гнилицького (1961–2009). Показано, що його твори необхідно розглядати у найтіснішому зв’язку з побутово-історичним контекстом: обставини, час, соціальне й творче середовище. Зазначено, що ранній етап творчості, а згодом й остаточне формування Гнилицького як митця припадають на зламні часи в історії України: на час, коли усталені канони живопису, прописані радянським тоталітарним режимом, виявляються архаїчними та піддаються нищівному сумніву з боку молодого покоління художників. Підкреслено, що творам Гнилицького розглянутого періоду притаманні суб’єктивізм, цитатність, самоіронія, цинічне переосмислення літературних сюжетів, використання прийомів гротеску, мотивів макабричної еротики. На обраному для опрацювання матеріалі був здійснений історико-культурний й мистецтвознавчий аналіз в контексті становлення українського мистецтва кінця 1980-х — початку 1990-х, через що постать художника видається особливо доречною, ніби символізуючи собою власну специфіку цього мистецтва: від несподіваності до епатажу, від складності до гротеску, від непідкупності до відчаю й блюзнірства. Зроблено спробу показати всю непідробну, героїчну жертовність справжнього художника. Це особливо видається красномовним стосовно мистецтва саме сучасного, принципову самооцінку якого зафіксовано у судженнях і висловах його представників. Загальна картина життя і творчості Гнилицького, його постать ідеально вкладається у той ідеал чи радше норматив «авангарду», що йому вже існує формулювання і художнє, й філософське. На прикладі аналізу творів художника показано, зокрема, його творче формування в контексті напряму «Нова хвиля» та угруповання «Паризька комуна».


Ключові слова


мистецтво України 1980–1990-х; творчість Олександра Гнилицького; «Нова хвиля»; угруповання «Паризька комуна»; живопис; інсталяція

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


rokiv pry`sutnosti: Suchasni ukrayins`ki xudozhny`ky` (Katalog). Ky`yiv, 2016. T. 1. 360 c.

Avramenko O. Ne vzdumay proschatsya // Art Ukraine. KiYiv, 2009. # 6 (13). S. 104–109.

Aliev A. Aleksandr Gnilitskiy: kto ya, gde ya, kuda ya edu // Unique. Kiev, 2008. # 10. S. 68–71.

Andreeva E. Yu. Postmodernizm. Iskusstvo vtoroy polovinyi XX — nachala XXI veka. S.-Peterburg: Azbuka-klassika, 2007. 488 s.

Bayshev O. Bloomsday ‘08, Idealniy vIk: Katalog. KiYiv, 2008. 84 s. 26

Burlaka V. P. Istoriya Obrazu: My`stecztvo 2000-x / Fond pidtry`mky` vizual`ny`x doslidzhen`. Ky`yiv, 2011. S. 32–33.

Vy`sheslavs`ky`j G. A. «Nova xvy`lya» u vizual`nomu my`stecztvi Ukrayiny` kincya 1980-x —pochatku 1990-x (sociokul`turny`j aspekt): Avtoref. dy`s. ... kand. my`stecztvoznavstva: 26.00.01 / In-t problem suchas. my`stecztva NAM Ukrayiny`. Ky`yiv, 2014. 18 s.

Gnilitskiy A. http://www.nashizdat.com/blog/magazine/78.html

ZhuravlYova L. Hudozhnik Aleksandr Roytburd // Zerkalo nedeli. Kiev, 2009. # 45. S. 18–22.

Zvinyatskovskaya Z. Sozdatel transavangarda // Zerkalo nedeli. Kiev, 1996. # 52. S. 19–22.

Landixova A. Obraz, zibrany`j z fragmentiv: vy`stavka Oleksandra Gny`ly`cz`kogo v Nacional`nomu xudozhn`omu muzeyi Ukrayiny` // Art Ukraine. Ky`yiv, 2011. # 5 (24). S. 52–55.

Levashov V. http://www.openspase.ru/newa/details/13316/

Levashov V., Solovjov O. Oleksandr Gny`ly`cz`ky`j. Personal`na vy`stavka «Skromnist` & Zhy`r»: Katalog. Ky`yiv, 2008. 58 s.

Lozhkina A., SolovYov A. Point zero: Noveyshaya istoriya ukrainskogo iskusstva. Novaya volna. Ch. I: 1987–1989 // Tor 10. Kiev, 2010. # 2. S. 45–53.

Lozhkina A., SolovYov A. Point zero: Noveyshaya istoriya ukrainskogo iskusstva. Novaya volna. Ch. II: Pokolenie v zenite. 1990-y — seredina 1992 goda // Tor 10. Kiev, 2010. # 3. S. 31–39.

Lozhkina A., SolovYov A. Point zero: Noveyshaya istoriya ukrainskogo iskusstva. Novaya volna. Ch. III: Leto 1990–1994 god // Tor 10. Kiev, 2010. # 4. S. 41–49.

Lozhkina A., SolovYov A. Point zero: Noveyshaya istoriya ukrainskogo iskusstva. Ch. IV: Seredina 90-h: Dialogi s ekranom i rozhdenie grantovogo soznaniya // Tor 10. Kiev, 2010. # 5. S. 45–53.

Mankovskaya N. B. Estetika postmodernizma. S.-Peterburg: Aleteyya, 2000. 348 s.

Miziano V. Drugoy i raznyie. Moskva: NLO, 2004. 304 s.

Onux Ye. Suchasne my`stecztvo dozvolyaye lyudyam vidchuty` dy`skomfort neznannya vidpovidi na vsi py`tannya // Aura. Ky`yiv, 2008. # 3–4 (4–5). S. 22–25.

Petrova O. M. Tretye Oko: My`stecz`ki studiyi (Monografichna zbirka statej). Ky`yiv: Feniks, 2015. 480 s.

Roytburd A. http://bottega-magazine.com/opinion/read/411/

Sy`dorenko V. D. Vizual`ne my`stecztvo vid avangardny`x zrushen` do novitnix spryamuvan`: Rozvy`tok vizual`nogo my`stecztva Ukrayiny` XX–XXI stolittya. Ky`yiv: VX[studio], 2008. 188 s.

Smy`rna L. V. Stolittya nonkonformizmu v ukrayins`komu vizual`nomu my`stecztvi. Ky`yiv: Feniks, 2017. 480 s.

Solovjov O. I. Turbulentni shlyuzy`: Zbirka statej / In-t problem suchas. my`stecztva AMU. Ky`yiv: Intertexnologiya, 2006. 192 s.

Titarenko O. Semya Olivyi: Katalog. Kiev, 2010. 24 s. 27


Пристатейна бібліографія ГОСТ


25 років присутності: Сучасні українські художники (Каталог). Київ, 2016. Т. 1. 360 c.

Авраменко О. Не вздумай прощаться // Аrt Ukraine. Київ, 2009. No 6 (13). С. 104–109.

Алиев А. Александр Гнилицкий: кто я, где я, куда я еду // Unique. Киев, 2008. No 10. С. 68–71.

Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. С.-Петербург: Азбука-классика, 2007. 488 с.

Байшев О. Bloomsday ’08, ідеальний вік: Каталог. Київ, 2008. 84 с.

Бурлака В. П. Історія Образу: Мистецтво 2000-х / Фонд підтримки візуальних досліджень. Київ, 2011. С. 32–33.

Вишеславський Г. А. «Нова хвиля» у візуальному мистецтві України кінця 1980-х — початку 1990-х (соціокультурний аспект): Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України. Київ, 2014. 18 с.

Гнилицкий А. http://www.nashizdat.com/blog/magazine/78.html

Журавлёва Л. Художник Александр Ройтбурд // Зеркало недели. Киев, 2009. No 45. С. 18–22.

Звиняцковская З. Создатель трансавангарда // Зеркало недели. Киев, 1996. No 52. С. 19–22.

Ландіхова А. Образ, зібраний з фрагментів: виставка Олександра Гнилицького в Національному художньому музеї України // Аrt Ukraine. Київ, 2011. No 5 (24). С. 52–55.

Левашов В. http://www.openspase.ru/newa/details/13316/

Левашов В., Соловйов О. Олександр Гнилицький. Персональна виставка «Скромність & Жир»: Каталог. Київ, 2008. 58 с.

Ложкина А., Соловьёв А. Point zero: Новейшая история украинского искусства. Новая волна. Ч. I: 1987–1989 // Тор 10. Киев, 2010. No 2. С. 45–53.

Ложкина А., Соловьёв А. Point zero: Новейшая история украинского искусства. Новая волна. Ч. II: Поколение в зените. 1990-й — середина 1992 года // Тор 10. Киев, 2010. No 3. С. 31–39.

Ложкина А., Соловьёв А. Point zero: Новейшая история украинского искусства. Новая волна. Ч. III: Лето 1990–1994 год // Тор 10. Киев, 2010. No 4. С. 41–49.

Ложкина А., Соловьёв А. Point zero: Новейшая история украинского искусства. Ч. IV: Середина 90-х: Диалоги с экраном и рождение грантового сознания // Тор 10. Киев, 2010. No 5. С. 45–53.

Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. С.-Петербург: Алетейя, 2000. 348 с.

Мизиано В. Другой и разные. Москва: НЛО, 2004. 304 с.

Онух Є. Сучасне мистецтво дозволяє людям відчути дискомфорт незнання відповіді на всі питання // Аura. Київ, 2008. No 3–4 (4–5). С. 22–25.

Петрова О. М. Третє Око: Мистецькі студії (Монографічна збірка статей). Київ: Фенікс, 2015. 480 с.

Ройтбурд А. http://bottega-magazine.com/opinion/read/411/

Сидоренко В. Д. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХXІ століття. Київ: ВХ[студіо], 2008. 188 с.

Смирна Л. В. Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві. Київ: Фенікс, 2017. 480 с.

Соловйов О. І. Турбулентні шлюзи: Збірка статей / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ. Київ: Інтертехнологія, 2006. 192 с.

Титаренко О. Семя Оливы: Каталог. Киев, 2010. 24 с.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362