DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2017.142406

Мистецькі урбаністичні студії в парадигмі взаємодії

Оксана Чепелик

Анотація


Стаття побудована як послідовна низка аргументів щодо зміни парадигми сприйняття мистецтва і культури як дотаційної сфери, позбавленої приватної підтримки, — на сприйняття їх як інструменту формування ідентичності, залучення громади для втілення соціальних змін і розвитку місцевих спільнот у містах України. Метою статті є розгляд проектів українських митців, реалізованих в різних містах України, для залучення їх до національного культурологічного дискурсу, та аналіз тем, розроблених авторами, з урахуванням локального контексту. Одночасно стаття сприяє усвідомленню українською владою, яка недооцінює роль культурних проектів як інструментів економічного і політичного впливу, що мало б спонукати до створення інституційної мережі сучасного мистецтва, яка відповідала б новому місцю культури в XXI столітті. Стаття подає опис зміни тенденцій з огляду на хронологію урбаністичних практик, співставляє контексти, в яких діяли митці, аналізує програмні напрацювання, важливі для регіонального розвитку міст України.


Ключові слова


культура як інструмент; мистецтво; урбаністичні студії; урбаністичні практики; парадигма взаємодії

Повний текст:

PDF

Посилання


Arendt H. VITA ACTIVA, ili O deyatelnoy zhizni [Arendt H. VITA ACTIVA, or On active life] / per. s nem. i angl. V. V. Bibihina. Sankt-Peterburg: Aleteyya, 2000. 437 s.

Habermas Yu. Strukturni peretvorennia u sferi vidkrytosti: Doslidzhennia katehorii hromadianske suspilstvo [The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society]. Lviv: Litopys, 2000. 318 s.

Beuys J. Statement dated 1973 // Tisdall C. Art into Society, Society into Art. London, 1974. P. 48.

Chepelyk O. V. Praktyky sotsialnoi skulptury — aktualni tendentsii suchasnoho mystetstva [Chepelyk O. Practices of social sculpture: actual trends of contemporary art // Suchasne mystetstvo: Zb. nauk. prats [Contemporary art: Collected works] / IPSM NAM Ukrainy. Kyiv, 2010. Vyp. VII. C. 119–140.

Zanfi C. Territorial Workshops. The Going Public Convoy, «Going Public ’06. Mediterranean Atlas». SilvanaEditoriale, 2006. P. 213.

Burrio N. Estetika vzaimodeystviya [Bourriaud N. Relational aesthetics] // Hudozhestvennyiy zhurnal [Artistic journal]. 2000. # 28/29. S. 33–38.

Chepelyk O. Praktyky sotsialnoi skulptury, abo Cproby podolannia postmodernizmu [Chepelyk O. Practices of social sculpture, or Attempts to overcome postmodernism] // Obrazotvorche mystetstvo [Fine art]. 2007. No. 4. C. 8–12.

Burroughs W. The invisible generation (1966), included as an appendix to The ticket that exploded. New York, Grove Press, 1967. Pp. 205–217.

Zhadan S. Kameni [Zhadan S. Stones]. URL: http://korryca.livejournal.com/17603.html (last accessed: 28.11.2017).

Chepelyk O. V. Misto u fokusi mystetskykh poshukiv [Chepelyk O. City in the focus of artistic experiments] // Suchasni problemy doslidzhennia, restavratsii ta zberezhennia kulturnoi spadshchyny: Zb. Nauk. prats [Contemporary problems of research, restoration and preservation of cultural inheritance] / IPSM AMU. Kyiv, 2008. Vyp. V. S. 349–364.

Aleksandrovych V. Mystetski klopoty kniazia Oleksandra [Aleksanrovych V. Artistic concerns of count Olesandr] // Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk [Ukrainian archeographic yearbook]. Kyiv, 2010. Vyp. 15. T. 18. S. 169–214.

«Tochky nablyzhennia» [«Blow-up points»]. URL: http://csmart.org.ua/project/tochki-nablizhennya/ (last accessed: 28.11.2017).

Mezha [The line]. URL: http://misto-sad.com.ua/projects/mezha (last accessed: 28.11.2017).

Izdryk Yu. Mertvyi shchodennyk [Izdryk Yu. Dead diary]. URL: http://izdryk-y.livejournal.com/181452. html (last accessed: 28.11.2017).

Fraser N. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy // Habermas and the Public Sphere. Cambridge, Mass.: MIT press, 1992. Pp. 109–142.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арендт Х. VITA ACTIVA, или О деятельной жизни / пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина. Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. 437 с.

Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: Дослідження категорії громадянське суспільство. Львів: Літопис, 2000. 318 с.

Beuys J. Statement dated 1973 // Tisdall C. Art into Society, Society into Art. London, 1974. P. 48.

Чепелик О. В. Практики соціальної скульптури — актуальні тенденції сучасного мистецтва // Сучасне мистецтво: Зб. наук. праць / ІПСМ НАМ України. Київ, 2010. Вип. VII. C. 119–140.

Zanfi C. Territorial Workshops. The Going Public Convoy, «Going Public ’06. Mediterranean Atlas». SilvanaEditoriale, 2006. P. 213.

Буррио Н. Эстетика взаимодействия // Художественный журнал. 2000. № 28/29. С. 33–38.

Чепелик О. Практики соціальної скульптури, або Cпроби подолання постмодернізму // Образотворче мистецтво. 2007. № 4. C. 8–12.

Burroughs W. The invisible generation (1966), included as an appendix to The ticket that exploded. New York, Grove Press, 1967. Pp. 205–217.

Жадан С. Камені. URL: http://korryca.livejournal.com/17603.html (дата звернення: 28.11.2017).

Чепелик О. В. Місто у фокусі мистецьких пошуків // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. Наук. праць / ІПСМ АМУ. Київ, 2008. Вип. V. С. 349–364.

Александрович В. Мистецькі клопоти князя Олександра // Український археографічний щорічник. Київ, 2010. Вип. 15. Т. 18. С. 169–214.

«Точки наближення». URL:http://csmart.org.ua/project/tochki-nablizhennya/ (дата звернення: 28.11.2017).

Межа. URL:http://misto-sad.com.ua/projects/mezha (дата звернення: 28.11.2017).

Іздрик Ю. Мертвий щоденник. URL: http://izdryk-y.livejournal.com/181452 (дата звернення: 28.11.2017).

Fraser N. Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy // Habermas and the Public Sphere. Cambridge, Mass.: MIT press, 1992. Pp. 109–142.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362