DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2017.142304

Інсталяція як соціокультурний феномен

Дарія Чембержі

Анотація


Розглядаються проблеми соціокультурного контексту у мистецтві інсталяції. Автор аналізує різні погляди на проблему і доводить, що у сучасному суспільстві інсталяція є вагомим чинником, що має вплив на суспільне життя. Досліджуються різноманітні аспекти впливу інсталяційних проектів на глядача, розглядається еволюція цього впливу та характеристики інсталяцій як явища у взаємодії з глядачем.

Автор доводить, що соціокультурний аспект інсталяції, як одного з найпопулярніших виявів сучасного мистецтва, особливо активізується наприкінці ХХ — на початку ХХІ століття. Це пояснюється тим, що візуально-театралізовані та філософські сенси, характерні для інсталяційних проектів, усе більше несуть у собі соціальне забарвлення. Орієнтація на глядача, намагання створити умови штучної реальності дозволяють інсталяції сміливо втручатися у постановку і вирішення найактуальніших проблем сьогодення.


Ключові слова


інсталяція; сучасне мистецтво; соціокультурний феномен; суспільство; глядач

Повний текст:

PDF

Посилання


Barshynova O. Instaliatsiia: mystetstvo obiektu [Barshynova O. Installation: art of an object]. URL: https://culturalproject.org/lectures/55ad002587cb94c0378b474b (last accessed: 28.11.2017).

Botanova K. K. Botanova: suchasne mystetstvo reahuie na suspilstvo [Botanova K. K. Botanova: contemporary art reacts on society]. Updated: 12.05.2010. URL: http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2010/05/100512_modern_art_im (last accessed: 28.11.2017).

Hrueva O. V. Instaliatsiia yak novitnia forma politychnoho aktsionizmu [Hrueva O. Installation as the newest form of political actionism] // Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu [Herald of the Dnipropetrovsk University]. 2016. No. 5. S. 17–24. URL: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/836/1249 (last accessed: 28.11.2017).

Knyazeva E. N., Kurdyumov S. P. Intuitsiya kak samodostraivanie [Knyazeva E., Kurduymov S. Intuition as a self-building] // Voprosyi filosofii [Questions of philosophy]. 1994. No. 12. S. 110–122. S. 16.

Leksikon nonklassiki. Hudozhestvenno-esteticheskaya kultura XX veka [Non-classical lexicon. Aesthetic and artistic culture of the 20th century] / pod red. V. V. Byichkova. Moskva: ROSSPEN, 2003. 607 s.

Mironova T. Prynts i pryntsesa ofisu. Tetiana Myronova pro te, navishcho yty na vystavku instaliatsii Ihoria Husieva [Mironova T. Office price and princess. Tetiana Myronva on why one should visit the exhibition of Ihor Husiev’s installations]. URL: http://nv.ua/ukr/style/art/art_2/prints-i-printsesa-ofisu-tetjana-mironova-pro-te-navishcho-jti-na-vistavku-instaljatsiji-igorja-gusjeva-1483244.html (last accessed: 28.11.2017).

Novyi proekt vyvilnyt «vnutrishniu Yaponiiu» ukrainskykh myttsiv [New project will break free the «inner Japan» of Ukrainian artists]. URL: http://artukraine.com.ua/n/noviy-proekt-vivilnit-vnutrishnyu-yaponiyu-ukrainskikh-mitciv-/#.WaAfxChJbDc (last accessed: 28.11.2017).

Ostrovska-Liuta O. Politychni tekhnolohii estetychnoho zhestu [Ostrovska-Liuta O. Political technologies of aesthetical gesture]. Data onovlennia: 26.01.2017. URL: https://krytyka.com/ua/articles/politychni-tekhnolohiyi-estetychnoho-zhestu (last accessed: 28.11.2017).

Pozdnyakova O. Installyatsiya: chto eto [Pozdnyakova O. Installation: what is it]. URL: http://newslab.ru/article/555859 (last accessed: 28.11.2017).

Prigov D. Iz zhizni installyatsiy [Prigov D. From the installations’ life]. URL: http://art.ioso.ru/wiki/index.php/Installyatsiya (last accessed: 28.11.2017).

Slovar terminov Moskovskoy kontseptualnoy shkolyi / sost. i avtor predisl. A. Monastyirskiy [Moscow conceptual school vocabulary / compiled and introduction by A. Monastyrskiy]. Moskva: Ad Marginem, 1999. 221 s.

Stanislavska K. I. Instaliatsiia yak vizualno-vydovyshchna forma suchacnoho obrazotvorchoho mystetstva [Stanislavska K. Installation as a visual-performative form of contemporary fine art]. URL: http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/1973-instalyaciya-yak-vizualno-vidovishhna-forma-suchasnogo-obrazotvorchogo-mistectva.html (last accessed: 28.11.2017).

Stoian S. P. Estetychnyi analiz suchasnoho mystetstva: instaliatsiia yak vizualizatsiia myttievosti [Stoian S. Aesthetic analysis of contemporary art: Installation as a visualization of a moment] // Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Dni nauky filosofskoho fakultetu’2013»: v 9 ch. [Proceeding of the International scientific conference «Science days of the Philosophy Department’2013»: In 9 volumes.] Kyiv, 2013. Ch. 4. S. 64–65.

Fray M. Installyatsiya // Fray M. Art-azbuka: Slovar sovremennogo iskusstva [Fry M. Installation // Fry M. Art-vocabulary: Dictionary of contemporary art]. URL: http://azbuka.gif.ru/alfabet/i/installation/ (last accessed: 28.11.2017).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Баршинова О. Інсталяція: мистецтво об’єкту. URL: https://culturalproject.org/lectures/55ad002587cb94c0378b474b (дата звернення: 28.11.2017).

Ботанова К. К. Ботанова: сучасне мистецтво реагує на суспільство. Дата оновлення: 12.05.2010. URL:  http://www.bbc.com/ukrainian/entertainment/2010/05/100512_modern_art_im (дата звернення: 28.11.2017).

Груева О. В. Інсталяція як новітня форма політичного акціонізму // Вісник Дніпропетровського університету. 2016. No 5. С. 17–24. URL: https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/view/836/1249 (дата звернення: 28.11.2017).

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Интуиция как самодостраивание // Вопросы философии. 1994. No 12. С. 110–122. С. 16.

Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В. В. Бычкова. Москва: РОССПЭН, 2003. 607 с.

Міронова Т. Принц і принцеса офісу. Тетяна Миронова про те, навіщо йти на виставку інсталяції Ігоря Гусєва. URL: http://nv.ua/ukr/style/art/art_2/prints-i-printsesa-ofisu-tetjana-mironova-pro-te-navishcho-jti-na-vistavku-instaljatsiji-igorja-gusjeva-1483244.html (дата звернення: 28.11.2017).

Новий проект вивільнить «внутрішню Японію» українських митців. URL: http://artukraine.com.ua/n/noviy-proekt-vivilnit-vnutrishnyu-yaponiyu-ukrainskikh-mitciv-/#.WaAfxChJbDc (дата звернення: 28.11.2017).

Островська-Люта О. Політичні технології естетичного жесту. Дата оновлення: 26.01.2017. URL: https://krytyka.com/ua/articles/politychni-tekhnolohiyi-estetychnoho-zhestu (дата звернення: 28.11.2017).

Позднякова О. Инсталляция: что это. URL: http://newslab.ru/article/555859 (дата звернення: 28.11.2017).

Пригов Д. Из жизни инсталляций. URL: http://art.ioso.ru/wiki/index.php/Installyatsiya Инсталляция (дата звернення: 28.11.2017).

Словарь терминов Московской концептуальной школы / сост. и автор предисл. А. Монастырский. Москва: Ad Marginem, 1999. 221 с.

Станіславська К. І. Інсталяція як візуально-видовищна форма сучаcного образотворчого мистецтва. URL: http://www.stattionline.org.ua/obraz/33/1973-instalyaciya-yak-vizualno-vidovishhna-forma-suchasnogo-obrazotvorchogo-mistectva.html (дата звернення: 28.11.2017).

Стоян С. П. Естетичний аналіз сучасного мистецтва: інсталяція як візуалізація миттєвості // Матеріали міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського факультету’2013»: в 9 ч. Київ, 2013. Ч. 4. С. 64–65.

Фрай М. Инсталляция // Фрай М. Арт-азбука: Словарь современного искусства. URL: http://azbuka.gif.ru/alfabet/i/installation/ (дата звернення: 28.11.2017).

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362