DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2017.142283

Суспільно-культурна парадигма тоталітарного й індиферентного в пластичних мистецтвах України 1940–1960­ років

Олексій Роготченко

Анотація


У 1940–1960-х роках в українській скульптурі, як і в решті видів, підвидів, напрямків образотворчого мистецтва утвердився офіційний стиль соціалістичного реалізму. Твори української скульптури зазначеного періоду дозволяють зробити висновки, що цей вид мистецтва був найбільш спорідненим тоталітарним проявам пластичного цеху довоєнної Німеччини і Росії. Завданням скульптурних творів було виховання нового покоління радянських людей і увіковічення подвигів. Отже, можна констатувати, що від другої половини 30-х років ХХ століття в українській радянській скульптурі остаточно сформувався напрямок легального розвитку. Засади соціалістичного реалізму підтримували насамперед досягнення російського класицизму та реалістичні традиції у римській імперській пластиці. Жорстка нормативність використання в творчих скульптурних роботах офіційно пропонованих зразків в умовах ідеологічного тоталітарного тиску призводить до деформації пластичного мислення


Повний текст:

PDF

Посилання


Halyna Kal’chenko: Al›bom [Halyna Kalchenko: An album] / upor. I. I. Verba [I. Verba, ed.]; ser.: «Khudozhnyky radyans›koyi Ukrayiny» [«Artists of Soviet Ukraine»]. Kyyiv: Mystetstvo, 1969. C. 6.

Degot E. Russkoe iskusstvo XX veka [Russian art of the 20th century]. Moskva: Trilistnik, 2002. S. 108.

Domogatskiy V. O skulpture. Teoreticheskie rabotyi: Issledovaniya, stati, pisma hudozhnika [On sculpture. Theoretical works: Research papers and correspondence by the artist]. Moskva, 1984. 368 s.

Markin Yu. P. Iskusstvo Tretego reyha [Art of the Third Reich]. Moskva: RIP-holding, 2012. 382 s.

Emanuyil Mys›ko: Al›bom [Emmanuil Mysko: An album] / avt.-upor. V. P. Pavlov; ser.: «Khudozhnyky Ukrayiny» [V. Pavlov, ed.]. Kyyiv: Mystetstvo, 1978. 115 s.

Istoriya ukrayins›koho mystetstva: U 5 t. [History of Ukrainian art: In 5 volumes] / NAN Ukrayiny; IMFE im. M. T. Ryl›s›koho [National Academy of sciences of Ukraine; M. Rylsky Institute of art, folklore studies and ethnography]. Kyyiv, 2007. T. 5: Mystetstvo XX stolittya [20th century art]. C. 351.

Izobrazitelnoe iskusstvo sovetskoy Ukrainyi: Albom [Fine art of Soviet Ukraine: An album]. Moskva: Sovetskiy hudozhnik, 1956. C. 25.

Kavaleridze Ivan: Sb. st. i vospominaniy [Kavaleridze Ivan: Collected papers and memoirs] / Sost. i primech. E. S. Gluschenko [notes and compilation by E. Gluschenko]. Kiev: Mistetstvo, 1988. C. 29.

Markin Yu. Iskusstvo Tretego reyha [Art of the Third Reich] // Dekorativnoe iskusstvo [Decorative art]. 1989. S. 30–38.

Narysy z istoriyi obrazotvorchoho mystetstva Ukrayiny XX stolittya: U 2 kn. [Outline of the fine art history of 20th century Ukraine: In 2 volumes] / IPSM AMU. Kyyiv: Intertekhnolohiya, 2006. Kn. 1. 544 s.

Protas M. O. Stanovlennya ukrayins›koyi shkoly skul›ptury pershoyi tretyny XX stolittya [Formation of the Ukrainian school of sculpture of the early 20th century] // Narysy z istoriyi obrazotvorchoho mystetstva Ukrayiny XX stolittya: U 2 kn. [Outline of the fine art history of 20th century Ukraine: In 2 volumes] / IPSM AMU. Kyyiv: Intertekhnolohiya, 2006. Kn. 1. C. 485.

Rohotchenko O. Sotsialistychnyy realizm i totalitaryzm [Socialist realism and totalitarianism] / IPSM AMU. Kyyiv: Feniks, 2007. 608 s.

Yanko D. Tvorets› krasy: Do 90-richchya vid dnya narodzhennya skul›ptora O. Koval›ova [Creator of beauty: On the 90th birth anniversary of sculptor O. Kovaliov] // Dnipro [Dnieper]. 2005. # 11–12. S. 117–123.

Sak L. Maks Hel›man [Max Helman]. Kyyiv: Mystetstvo, 1975. 77 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галина Кальченко: Альбом / упор. І. І. Верба; сер.: «Художники радянської України». Київ: Мистецтво, 1969. C. 6.

Деготь Е. Русское искусство ХХ века. Москва: Трилистник, 2002. С. 108.

Домогацкий В. О скульптуре. Теоретические работы: Исследования, статьи, письма художника. Москва, 1984. 368 с.

Маркин Ю. П. Искусство Третьего рейха. Москва: РИП-холдинг, 2012. 382 с.

Емануїл Мисько: Альбом / авт.-упор. В. П. Павлов; сер.: «Художники України». Київ: Мистецтво, 1978. 115 с.

Історія українського мистецтва: У 5 т. / НАН України; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2007. Т. 5: Мистецтво ХХ століття. C. 351.

Маркин Ю. Искусство Третьего рейха // Декоративное искусство. 1989. С. 30–38.

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття: У 2 кн. / ІПСМ АМУ. Київ: Інтертехнологія, 2006. Кн. 1. 544 с.

Протас М. О. Становлення української школи скульптури першої третини ХХ століття // Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття: У 2 кн. / ІПСМ АМУ. Київ: Інтертехнологія, 2006. Кн. 1. C. 485.

Роготченко О. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / ІПСМ АМУ. Київ: Фенікс, 2007. 608 с.

Янко Д. Творець краси: До 90-річчя від дня народження скульптора О. Ковальова // Дніпро. 2005. No 11–12. С. 117–123.
14.  Сак Л. Макс Гельман. Київ: Мистецтво, 1975. 77 с.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362