DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.13.2017.142219

Ленд-­арт у творчості українських митців

Гліб Вишеславський

Анотація


Анотація. Обґрунтовано термінологічні визначення ленд-арту на основі розгляду його тематики, поетики і особливостей побудови художнього образу; простежено історію розвитку ленд-арту у країнах Заходу і в Україні; створена і обґрунтована типологія творів ленд-арту; розглянута і проаналізована інституціоналізація митців ленд-арту в Україні.

Терміном «ленд-арт» (від англ. land — земля) означують мистецькі твори, що виникли у природному середовищі, за умови, що останнє складає в них вагому семантичну та структурно-композиційну частину. Ленд-арт є жанро-технікою, емоційно й семантично насиченим простором, створеним художником у процесі творчого акту. У творі ленд-арту речі (явища природи) грають допоміжну роль стосовно художнього образу, який будується згідно авторської концепції, а композиція найчастіше не
має жорстко окреслених кордонів і сприймається глядачем зсередини.

Було простежено історію розвитку ленд-арту як прояву художньої творчості, що є окремою частиною візуальної культури і одночасно характерною для конкретного історичного періоду формою свідомості численної спільноти митців.

Ленд-арт набув поширення у США наприкінці 1960-х та в Європі у 1970-х. В Україні — у 1990–2000-х роках.

У процесі цього дослідження було створено і обґрунтовано типологію творів ленд-арту на основі розгляду їх семантико-тематичного спрямування, що нерозривно пов’язано з художніми прийомами і специфікою художнього образу. Було виокремлено наступні категорії: неоритуальний, соціальний і цитатний типи творів ленд-арту. Розгляд кожного типу супроводжено аналізом його ідейних і естетичних особливостей, здійснено опис відповідних ленд-арт-композицій українських митців. У роботі було розглянуто інституціоналізацію спільноти майстрів ленд-арту в Україні в історичному вимірі. Вперше зібрано і проаналізовано інформацію про численні ініціативи щодо створення пленерів, фестивалів, симпозіумів.


Ключові слова


ленд-арт; термінологічне визначення ленд-арту; типологія творів ленд-арту; історія українського ленд-арту; інституціональна самоорганізація митців; сучасне мистецтво; українське сучасне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Mykhailovska O. Seriia performansiv «Der Winter Kaput» i «Manna» Petra Starukha [Mykhailovska O. «Der Winter Kaput» and «Manna» performance series by Petro Starukh] // Terra Incognita: International magazine for contemporary art. 1995. No. 3–4. S. 71–72.

Melnyk V. Beautiful Karpaty [Malnyk V. Beautiful Carpathians] // Konferentsiia z problematyky «suchasnoho» mystetstva (novi media): Konf. «Kruhlyi stil I» 19–22 serpnia 1998 r. [Proceedings of the Conference «Round Table» on the issues of contemporary art (new media), August 19–22nd, 1998]. Ivano-Frankivsk; Yaremche, 1998. S. 45–46.

Vysheslavskyi H. Mizhnarodnyi lend-art-sympozyum u Mohrytsi [Vysheslavskyi H. International land art symposium in Mohrytsia] // Halereia [Gallery]. 2008. No. 3/4 (35/36). S. 22–24.

Vysheslavskyi H. Ukrainskomu lend-artu 36 rokiv [Vysheslavskyi H. Ukrainian land art turns 36] // Halereia [Gallery]. 2008. No. 3/4 (35/36). S. 9–15.

Kohan N. Mogritsa’2008 (XI mezhdunarodnyiy lend-art-simpozium v Mogritse) Lend-art — molodezhnyiy proekt [Kokhan N. Mohrytsia’2008 (11th International land art symposium in Mohrytsia)] // Galereya [Gallery]. 2008. No. 3/4 (35/36). S. 25–28.

Myronenko V. Synesteziia vitru [Myronenko V. Synaesthesia of wind] // Halereia [Gallery]. 2008. # 3/4 (35/36). S. 16–18.

Nykytiuk O. Bahatoholossia Sheshorskoho festyvaliu [Nykytiuk O. Multichantness of the Sheshory festival] // Halereia [Gallery]. 2008. No. 3/4 (35/36). S. 22–24.

Filonenko O. Lend-art Volodymyra Bakhtova [Filonenko O. Land art by Volodymyr Bakhtov] // Halereia [Gallery]. 2008. No. 3/4 (35/36). S. 19–21.

Nykytiuk O. Transmifichni proektsii. 2008–2009 [Nykytiuk O, Transmythic projections] // Halereia [Gallery]. 2009. # 1/2 (37/38). S. 8–10.

Hurenko A. Viziia mozhlyvostei [Hurenko A. Vision of the possibilities] // Metronom [Metronome]. 2001. No. 3. S. 21–25.

Bevza P. Dovkillia — kontseptsiia, shcho nadaie miry recham [Bevza P. Environment: concept that gives measure to things] // Metronom [Metronome]. No. 4. 2002. C. 2–3.

Suzuki T. Obiekty v dovkilli [Suzuki T. Objects in the environment] // Metronom [Metronome]. 2002. # 4. C. 4–5.

Mystetstvo dovkillia: Ukraina 1989–2010: Albom / upor. P. Bevza, H. Hidora [Art of the environment: Ukraine 1989–2010: An album / compiled by P. Bevza, H. Hidora]. Kyiv: Sofiia-A, 2010. 200 s.

Kreidianyi period / Cretaceous: VI Mizhnarodnyi lend-art sympozium «Prostir Pokordonnia»: Mohrytsia, 2002: Kataloh [Crataceous: 6th International land art symposium «Borderline space»: Mohrytsia, 2002: Catalogue]. Kyiv: Soviart, 2002. 20 s.

Desiata vitrospektsiia: Mizhnarodnyi festyval «Vesnianyi viter»: Kataloh [10th Wind-spection: «Springtime wind» International festival: Catalogue]. Kyiv, 2005. 12 s.

Terra Futura, 1908–2008: Festyval suchasnoho mystetstva: istoriia futuryzmu na Khersonshchyni, khroniky festyvaliu [Terra Futura, 1908–2008: Contemporary art festival: Futurism history on the lands of Kherson region, festival chronicles]. Kherson, 2008. 72 c.

Bez chasu: XI mizhnarodnyi lend-art sympozium «Prostir pokordonnia»: Mohrytsia, 2008: Kataloh [Timeless: 11th International land art symposium «Borderline space»: Mohrytsia, 2008: Catalogue]. Kyiv, 2008. 16 s.

Vitrospektsiia 13: Mizhnarodnyi festyval «Vesnianyi viter»: Kataloh [Wind-spection’13: «Springtime wind» International festival: Catalogue]. Kyiv, 2008. 18 s.

Envaironment-proekt «Transhresii» [«Transgressions» environment project]. Lviv, 2009. 12 s.

Lend-art festyval Khortytsia — Vyrva’2010 yly Zemlia pakhnet solntsem [Khortytsia — Vyrva’2010 land art festival, or Land smells like sun]. Kherson: YD «Keramyst», 2010. 24 s.

III molodizhnyi lend-art proekt «Shliakhy»: XIII lend-art sympozium «Prostir pokordonnia»: Mohrytsia, 2010: Kataloh [3rd International land art project «The paths»: 13th land art symposium «Borderline space»: Mohrytsia, 2010: Catalogue]. [Sumy], 2010. 12 s.

Mifohenez — Mizhnarodnyi zymovyi festyval lend-artu u Vinnytskii oblasti «Aplikatsiia dukhu»: Kataloh [Genesis of myths: «Application of the spirit» International winter land art festival in the Vinnytsia region: Catalogue]. Vinnytsia, [n.d.]. 100 s.

Beardsley J. Eartbworks and beyond: contemporary art in the landscape. New York, 1984. 144 p.

Cauquelin A. Le site et le paysage. Paris, 2002. 194 p.

Calvesi M. Le Nouvel Art italien // L’Italie aujour — d’hui. Regards sur la peinture italienne de 1970-1985: Cat. d’expo. Nice, 1985. 210 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Михайловська О. Серія перформансів «Der Winter Kaput» і «Манна» Петра Старуха // Terra Incognita: International magazine for contemporary art. 1995. No 3–4. С. 71–72.

Мельник В. Beautiful Карпати // Конференція з проблематики «сучасного» мистецтва (нові медіа): Конф. «Круглий стіл І» 19–22 серпня 1998 р. Івано-Франківськ; Яремче, 1998. С. 45–46.

Вишеславський Г. Міжнародний ленд-арт-симпозиум у Могриці // Галерея. 2008. No 3/4 (35/36). С. 22–24.

Вишеславський Г. Українському ленд-арту 36 років // Галерея. 2008. No 3/4 (35/36). С. 9–15.

Кохан Н. Могрица’2008 (ХІ международный ленд-арт-симпозиум в Могрице) Ленд-арт — молодежный проект // Галерея. 2008. No 3/4 (35/36). С. 25–28.

Мироненко В. Синестезія вітру // Галерея. 2008. No 3/4 (35/36). С. 16–18.

Никитюк О. Багатоголосся Шешорського фестивалю // Галерея. 2008. No 3/4 (35/36). С. 22–24.

Філоненко О. Ленд-арт Володимира Бахтова // Галерея. 2008. No 3/4 (35/36). С. 19–21.

Никитюк О. Трансміфічні проекції. 2008–2009 // Галерея. 2009. No 1/2 (37/38). С. 8–10.

Гуренко А. Візія можливостей // Метроном. 2001. No 3. С. 21–25.

Бевза П. Довкілля — концепція, що надає міри речам // Метроном. No 4. 2002. C. 2–3.

Сузукі Т. Об’єкти в довкіллі // Метроном. 2002. No 4. C. 4–5.

Мистецтво довкілля: Україна 1989–2010: Альбом / упор. П. Бевза, Г. Гідора. Київ: Софія-А, 2010. 200 с.

Крейдяний період / Cretaceous: VI Міжнародний ленд-арт симпозіум «Простір Покордоння»: Могриця, 2002: Каталог. Київ: Soviart, 2002. 20 с.

Десята вітроспекція: Міжнародний фестиваль «Весняний вітер»: Каталог. Київ, 2005. 12 с.

Terra Futura, 1908–2008: Фестиваль сучасного мистецтва: історія футуризму на Херсонщині, хроніки фестивалю. Херсон, 2008. 72 c.

Без часу: ХІ міжнародний ленд-арт симпозіум «Простір покордоння»: Могриця, 2008: Каталог. Київ, 2008. 16 с.

Вітроспекція 13: Міжнародний фестиваль «Весняний вітер»: Каталог. Київ, 2008. 18 с.

Енвайронмент-проект «Трансгресії». Львів, 2009. 12 с.

Ленд-арт фестиваль Хортиця — Вирва’2010 или Земля пахнет солнцем. Херсон: ИД «Керамист», 2010. 24 с.

III молодіжний ленд-арт проект «Шляхи»: ХІІІ ленд-арт симпозіум «Простір покордоння»: Могриця, 2010: Каталог. [Суми], 2010. 12 с.

Міфогенез — Міжнародний зимовий фестиваль ленд-арту у Вінницькій області «Аплікація духу»: Каталог. Вінниця, [б.д.]. 100 с.

Beardsley J. Eartbworks and beyond: contemporary art in the landscape. New York, 1984. 144 p.

Cauquelin A. Le site et le paysage. Paris, 2002. 194 p.

Calvesi M. Le Nouvel Art italien // L’Italie aujour — d’hui. Regards sur la peinture italienne de 1970–1985: Cat. d’expo. Nice, 1985. 210 p.

ISSN: 2309-8813 (Print), e-ISSN: 2663-0362