Редакційний штат

Голова редколегії

 1. V. SYDORENKO, кандидат мистецтвознавства, професор, віце-президент НАМ України, академік НАМ України, директор ІПСМ НАМ України, Україна

Заступник голови редколегії

 1. O. ROHOTCHENKO, доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заслужений діяч мистецтв України, провідний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Україна

Редакційна колегія

 1. O. M. Berehova, доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики (НМАУ імені П. І. Чайковського), Україна
 2. V. BITAYEV, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАМ України, віце-президент НАМ України, Україна
 3. G. VESELOVSKA, доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України, Україна
 4. O. HOLUBETS, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв, Україна
 5. I. ZUBAVINA, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, Україна
 6. O. KLEKOVKIN, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент НАМ України, завідувач відділу теорії та історії культури, Україна
 7. M. KRYVOLAPOV, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Україна
 8. O. PETROVA, доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія», Україна
 9. I. SAVCHUK, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІПСМ НАМ України, Україна
 10. R. P. SAPENKO, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії культури Зеленогурського університету (м. Зелена Гура), Польща
 11. O. FEDORUK, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, академік-секретар відділення теорії та історії мистецтва НАМ України, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Україна
 12. M. YAKOVLEV, доктор технічних наук, професор, академік НАМ України, перший віце-президент НАМ України, Україна
 13. I. KHASANOVA, молодший науковий співробітник відділу естетики ІПСМ НАМ України, Україна

Відповідальний секретар

 1. O. KOVALCHIUK, кандидат мистецтвознавства, доцент, провідний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Україна