Редакційний штат

Голова редколегії

Мосенкіс Юрій, Доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України, Ukraine

Редакційна колегія

M. PETRIKAS, доктор філософії, асоційований професор, доцент, заступник декана з наукової роботи Вільнюського університету комунікацій, Lithuania

D. ZAVAGNO, доктор філософії, доцент, Університет Мілан-Бікокка, Italy

D. KOSIŃSKI, доктор наук, професор кафедри Ягеллонського університету в Кракові, віце-директор театрального інституту Збігнева Рашевського у Варшаві, Poland

J. FORNÄS, доктор філософії, заслужений професор відділу Університету Сьодерторн у Стокгольмі, Sweden

N. MBOTI, доктор філософії, доцент, Університет комунікаційних досліджень Йоганнесбурга, South Africa

А. DMITRIEV, кандидат історичних наук, доцент факультету гуманітарних наук Інституту гуманітарних історико-теоретичних досліджень ім. А. В. Полетаєва, Russian Federation

A. FEDUTA, кандидат філологічних наук, доцент Європейський гуманітарний університет, Lithuania

O. V. KOLOSNICHENKO, доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри художнього моделювання костюма, Київський національний університет технологій та дизайну (Київ), Ukraine

V. SYDORENKO, кандидат мистецтвознавства, професор, директор ІПСМ НАМ України, академік НАМ України, віцепрезидент НАМ України, Ukraine

V. BITAYEV, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч мистецтв України, академік НАМ України, віце-президент НАМ України, Ukraine

O. KLEKOVKIN, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач відділу ІПСМ НАМ Україна, Ukraine

O. PETROVA, доктор філософських наук, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, професор кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ukraine

G. VESELOVSKA, доктор мистецтвознавства, професор, головний науковий співробітник відділу методології мистецької критики ІПСМ НАМ України, Ukraine

I. ZUBAVINA, доктор мистецтвознавства, професор, академік НАМ України, головний науковий співробітник ІПСМ НАМ України, Ukraine

I. SAVCHUK, кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи ІПСМ НАМ України, Ukraine

A. CHIBALASHVILI, кандидат мистецтвознавства, вчений секретар ІПСМ НАМ України (відповідальний секретар), Ukraine